STOREBRAND ASA: Resultat for 2. kvartal 2020

Report this content

Vekst i kjernevirksomhet og forvaltningskapital, solvensgrad påvirket av lave renter

  • Konsernresultat på 808 millioner kroner, 40 prosent økning mot 2. kvartal 2019
  • 23 prosent premievekst innenfor innskuddspensjon mot samme periode i fjor
  • 15 prosent premievekst innenfor forsikring, Combined Ratio 92 prosent
  • 880 milliarder kroner i forvaltningskapital, 17 prosent vekst mot samme periode i fjor
  • Solvensgrad på 163 prosent, mot 167 prosent i 2. kvartal 2019

- Situasjonen i det norske og svenske samfunnet og i finansmarkedet i kjølvannet av koronapandemien er i ferd med å normaliseres etter et turbulent første kvartal. Vårt konsernresultat i andre kvartal er sterkt, vi har sterk vekst i vår kjernevirksomhet, god kostnadskontroll og en solid økning i forvaltningskapital. Det er spesielt gledelig at vår svenske forretning, SPP, fortsetter å ta markedsandeler, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Vekst i kjernevirksomheten

Storebrand fortsatte i andre kvartal sin vekst innenfor kjernevirksomheten sparing og forsikring.

Premieveksten for forsikring økte med 15 prosent sammenlignet med andre kvartal i fjor.

Premieinntektene fra innskuddspensjon økte med 23 prosent mot samme periode i fjor, til 5,1 milliarder kroner. Storebrand lykkes godt både i det norske og svenske markedet for tjenestepensjon. Forvaltningskapitalen økte med 17 prosent mot samme periode i fjor, og er nå over 880 milliarder kroner.

I Sverige bidro sterk salgsvekst, positiv flyttebalanse og porteføljeoverføringer til en netto nye kundemidler på 6,7 milliarder kroner i første halvår. SPP er den raskest voksende leverandøren av tjenestepensjon i Sverige (utenfor kollektivavtaler), med en markedsandel på 14 prosent. Alle SPP-fond er fossilfrie, en utvikling som blant annet er drevet av sterk etterspørsel fra kundene.

Storebrands posisjon som en ledende aktør innenfor bærekraftige investeringer ble anerkjent av våre kunder i dette kvartalet. Storebrand ble rangert som best innenfor bærekraftige investeringer i Prospera, en årlig undersøkelse blant institusjonelle investorer.

Sterk kostnadskontroll

Konsernets driftskostnader i kvartalet var 975 millioner kroner (mot 1 030 millioner i andre kvartal 2019). Det er sterk kostnadsdisiplin i tråd med konsernets målsatte kostnadsnivå. Storebrand opprettholder målet om flate nominelle kostnader i 2020 sammenlignet med nivået i 2018.

Solvensgraden påvirket av lavere renter

Solvensgraden var 163 prosent mot slutten av andre kvartal. Nedgangen i kvartalet skyldes historisk lave renter og reduserte volatilitetsjusteringer, samt en økt andel av obligasjoner og aksjer i porteføljen.  

Styret i Storebrand ASA forventer å betale normalt utbytte i 2020.

- Koronasituasjonen har gitt historisk lave renter og volatile finansmarkeder. Våre kundebuffere er nær 10 prosent både i Norge og Sverige, og vi har valgt å bruke svingningene i markedene som en anledning til å øke forventet avkastning, blant annet ved å øke andelen obligasjoner til amortisert kost. Vi er likevel fortsatt godt innenfor vår målsetting om en solvensgrad på mellom 150 og 180 prosent, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.  

Kapitalmarkedsdag

Storebrand planlegger å arrangere en kapitalmarkedsdag 10. desember 2020. Mer informasjon og formell invitasjon vil sendes ut på et senere tidspunkt.

Nøkkeltall i kvartalet:

(Q2-2019 i parentes)

  • Solvensmargin 163% (167%)
  • Resultat per aksje, justert for amortisering: 1,23 kroner (1,21 kroner)
  • Egenkapital: 34 396 millioner kroner (32 242 millioner kroner)
  • Total forvaltningskapital: 880 milliarder kroner (752 milliarder kroner)

Aktiviteter i forbindelse med andre kvartal 2020

07:30: Pressemelding, kvartalsrapport og analytikerpresentasjon vil være tilgjengelig på www.storebrand.no/ir.

10.00: Felles presse- og analytikerkonferanse i en kombinert webcast og telefonkonferanse. Presentasjonen vil bli tilgjengelig på forespørsel i etterkant. Deltakere som ønsker å stille spørsmål mot slutten av presentasjonen må ringe inn i telefonkonferansen eller legge inn et skriftlig spørsmål i skjemaet som er tilgjengelig i webcasten. Medier med separate intervjuforespørsler bes melde dette på e-post til kommunikasjonsdirektør Margrethe Assev i forkant. Journalister vil bli kontaktet etter presentasjonen.

Deltakere bes om å klikke på lenken under for å forhåndsregistrere seg til telefonkonferansen. Deretter vil deltakerne få tilsendt telefonnummer og passord.

Lenke til webcast 

Lenke til telefonkonferansen

Kontaktpersoner/mediehenvendelser:

Leder Strategi og Finans Kjetil Ramberg Krøkje:
kjetil.r.krokje@storebrand.no eller (+47) 934 12 155

Leder Investor Relations Daniel Sundahl:
daniel.sundahl@storebrand.no eller (+47) 913 61 899

Kommunikasjonsdirektør Margrethe Assev:
margrethe.assev@storebrand.no eller (+47) 951 55 056

Storebrands ambisjon er å sikre våre kunder økonomisk frihet og trygghet gjennom å være den beste tilbyderen av langsiktig sparing og forsikring. Storebrand leverer bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon, slik at hver enkelt får en bedre pensjon i en mer bærekraftig verden. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder og har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter 880 milliarder kroner og er en av Nordens største kapitalforvaltere. Vi jobber målrettet for å nå vårt formål: En fremtid å glede seg til. Storebrand (STB) er notert på Oslo Børs. Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på Twitter:  @Storebrand_no. Denne meldingen er informasjonspliktig i henhold til Verdipapirhandellovens § 5-12.