STOREBRAND ASA: Resultat for 3.kvartal 2021

Report this content

Ledende innen bærekraftig verdiskaping – rekordhøyt driftsresultat1, vedvarende sterk vekst og solid solvensgrad

  • Konsernresultat2 på 912 millioner kroner, driftsresultat på 762 millioner kroner
  • Forvaltningskapital på 1 058 milliarder kroner, 15 prosent vekst mot samme periode i fjor
  • Garanterte reserver utgjør mindre enn 50 prosent av totale pensjonsreserver
  • 18 prosent vekst i forsikringspremier, 17 prosent vekst lånevolum i bank mot samme periode i fjor
  • Solvensgrad på 178 prosent

– Med full gjenåpning av det norske samfunnet og tilhørende høy økonomisk aktivitet markerte dette kvartalet en viktig milepæl. Storebrand leverer sitt sterkeste underliggende driftsresultat noensinne dette kvartalet. Strukturell vekst i pensjonsmarkedene, solid avkastning og godt salg av bærekraftige spareløsninger har bidratt til en lang periode med høy vekst i konsernets forvaltningskapital. I tillegg har vi fått stadig flere kunder innenfor privat forsikring det siste året. Storebrands evne til å vokse og samtidig opprettholde god kostnadsdisiplin bidrar til god resultatvekst, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Sterk fremdrift innen strategiske vekstambisjoner

Storebrand leverer et konsernresultat på 912 millioner kroner, mot 1 012 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftsresultatet er 762 millioner kroner, mot 672 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Skadeforsikring og privat livsforsikring vokste 47 prosent sammenlignet med fjoråret, delvis drevet av sterke bidrag fra distribusjonspartnerskap og overtakelsen av kundeporteføljen fra Insr. Sistnevnte har hittil bidratt med årlige premier på 648 millioner kroner. Segmentet Skadeforsikring og privat livsforsikring utgjør nå 50 prosent av forsikringsporteføljen, mot 41 prosent for et år siden.

Storebrand har fortsatt sin vekst innen tjenestepensjon. Pensjonspremier vokste med 7 prosent sammenlignet med fjoråret. Innen det nye satsningsområdet offentlig tjenestepensjon vant Storebrand i kvartalet et nytt mandat som øker midler til forvaltning med 1,7 milliarder kroner.

I det norske personmarkedet utgjorde lånevolumet i banken 56 milliarder kroner, noe som tilsvarer en vekst på 17 prosent sammenlignet med fjoråret.

Inngangsport til Norden – utvidelse av eiendomstilbudet i kapitalforvaltningen

– I et tiår preget av lave renter, har vi sett en sterk og økende etterspørsel etter alternative investeringer som Private Equity, eiendom og infrastruktur. Som langsiktig pensjonsleverandør har Storebrand lang erfaring med alternative investeringer. Dette har bidratt til god avkastning for våre pensjonskunder. Vi er svært glade for at vi nå kan tilby investeringer i alternative aktivaklasser til enda flere av våre kunder innen kapitalforvaltning. Forvaltningsmidler plassert i alternative investeringer i har vokst 20 prosent årlig over de siste årene og utgjør en viktig nøkkel for fremtidig vekst. Oppkjøpet av den danske eiendomsforvalteren Capital Investment dette kvartalet er et ledd i denne vekststrategien, sier Odd Arild Grefstad.

Solvensutvikling

Konsernets solvensgrad styrket seg 6 prosentpoeng fra forrige kvartal, til 178 prosent. Økningen er drevet av høyere langsiktige renter og et sterkt konsernresultat i kvartalet. Overgangen til et mindre kapitalkrevende konsern går i henhold til planen. Vekstområdet innskuddspensjon utgjør nå over 50 prosent av balansen og avløpet av den garanterte virksomheten er forventet å frigjøre kapital over tid.              

Nøkkeltall i kvartalet:

(Q3-2020 i parentes)

  • Solvensgrad 178 prosent (179 prosent)
  • Resultat per aksje, justert for amortisering 1,56 kroner (1,90 kroner)
  • Egenkapital 36 735 millioner kroner (35 181 millioner kroner)
  • Forvaltningskapital 1 058 milliarder kroner (921 milliarder kroner)

Aktiviteter i forbindelse med 3.kvartal 2021

07:30: Publisering av børsmelding. Pressemelding, kvartalsrapport og analytikerpresentasjon vil være tilgjengelig på www.storebrand.no/ir.

10:00: Live analytiker- og investorkonferanse på engelsk i en kombinert webcast og telefonkonferanse. Presentasjonen vil bli tilgjengelig på forespørsel i etterkant. Deltakere som ønsker å stille spørsmål mot slutten av presentasjonen må ringe inn i telefonkonferansen. Medier med intervjuforespørsel bes melde dette til kommunikasjonsdirektør Margrethe Assev i forkant. Journalister vil bli kontaktet etter presentasjonen. 

Lenke til webcast

For å delta i samtalen, vennligst tast inn riktig telefonnummer fem minutter før presentasjonen begynner og si "Storebrand Q3" på forespørsel fra operatøren.

Telefonnummer:

Norge +47 2 156 3318
UK +44 (0) 33 0551 0200
Danmark +45 3272 9273
Finland +358 9 2319 5437
Frankrike +33 (0) 1 7037 7166
Tyskland +49 (0) 30 3001 90612
Sverige +46 (0) 8 50520424
USA +1 212 999 6659

Kontaktpersoner:

Leder Investor Relations & Rating, Daniel Sundahl:
daniel.sundahl@storebrand.no eller (+47) 913 61 899

Leder Strategi, Finans og M&A Kjetil Ramberg Krøkje:
kjetil.r.krokje@storebrand.no eller (+47) 934 12 155

Mediehenvendelser:

Kommunikasjonsdirektør Margrethe Assev:
margrethe.assev@storebrand.no eller (+47) 951 55 056

Storebrands ambisjon er å sikre våre kunder økonomisk frihet og trygghet gjennom å være den beste tilbyderen av langsiktig sparing og forsikring. Storebrand leverer bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder. Konsernet har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter 1 058 milliarder kroner og er en av Nordens største kapitalforvaltere. Storebrand (STB) er notert på Oslo Børs. Besøk oss på www.storebrand.no.

1 Rekordhøyt underliggende driftsresultat etter justering for avkastningsbaserte resultater.
2 Resultat før amortisering og skatt. Se www.storebrand.no/ir for mer informasjon om hvilke APM som brukes i vår finansielle rapportering.