STOREBRAND ASA: Resultat for 4. kvartal 2020

Report this content

Ledende innen bærekraftig verdiskaping – Historisk sterkt kvartalsresultat

  • Konsernresultat[1] på 1 225 millioner kroner i kvartalet
  • Solvensmargin på 178 prosent
  • Foreslått utbytte på 3,25 kroner per aksje
  • Forvaltningskapital på 962 milliarder kroner, 16 prosent vekst i 2020

– Storebrand leverer sitt sterkeste kvartalsresultat noensinne, drevet av vekst i forvaltningskapital og forsikringspremier. Konsernresultatet økte med 19 prosent til 1 225 millioner kroner i fjerde kvartal, sammenlignet med samme periode i fjor. Vekst innen kjernevirksomhetene sparing og forsikring, et sterkt forsikringsresultat og god markedsutvikling bidro til resultatet, i tillegg til sterk kostnadskontroll, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Utbytte

Styret foreslår et ordinært utbytte på 3,25 kroner per aksje for 2020, tilsvarende en utbyttegrad på 65 prosent.

Sterk vekst i kjernevirksomhet

Midler til forvaltning økte med 42 milliarder kroner (4,6 prosent), til 962 milliarder kroner i fjerde kvartal, en økning på 131 milliarder kroner (16 prosent) mot fjoråret. Godt salg og god markedsavkastning driver veksten. Innskuddspensjonsmidler økte med 22 prosent i 2020. Innen forsikring økte årlige premier med 18 prosent i 2020, særlig drevet av vekst i skadeforsikring til privatpersoner. Forsikringsvirksomheten hadde en combined ratio på 87 prosent i fjerde kvartal.

Styrket solvens

Solvensgraden var 178 prosent mot slutten av 2020, en økning på 2 prosentpoeng mot fjoråret. Dette er betydelig over målsatt nivå på mer enn 150 prosent. Solvensgraden uten overgangsregler var 166 prosent, en økning på 16 prosentpoeng mot forrige kvartal. Stigende renter, god avkastning og et sterkt konsernresultat etter skatt bidro til å styrke solvensgraden i kvartalet.

I verdenstoppen på bærekraft og nye klimamål

Storebrand ble nylig, for andre år på rad, rangert som verdens mest bærekraftige selskap i kategorien forsikring i Global 100. Dette er en årlig rangering av de 100 mest bærekraftige selskapene i verden, gjennomført av finansmagasinet Corporate Knights. Storebrand ble også inkludert i Dow Jones Sustainability Index i fjerde kvartal, noe som rangerer konsernet blant verdens 10 prosent mest bærekraftige børsnoterte selskaper.

– Storebrands resultater på Global 100 og Dow Jones Susainability Index er viktige anerkjennelser av vårt langsiktige, systematiske arbeid med bærekraft, og vi skal fortsette å forbedre og utvikle oss. Vår strategi er å lede an innen bærekraftig verdiskaping. Konsernet har forpliktet seg til å tilpasse sine investeringsporteføljer til netto nullutslipp innen 2050. Derfor har Storebrand nå satt konkrete klimamål for investeringene frem mot 2025, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Konsernet har som mål å redusere direkte klimautslipp fra sine investeringer i aksjer, obligasjoner og eiendom med 32 prosent innen 2025, samt øke investeringer i løsningsselskaper med 15 prosent i samme periode.

Nøkkeltall i kvartalet:

(Q4-2019 i parentes)

  • Solvensmargin 178% (176%)
  • Resultat per aksje, justert for amortisering 2,13 kroner (1,68 kroner)
  • Egenkapital 35 923 millioner kroner (33 398 millioner kroner)
  • Total forvaltningskapital 962 milliarder kroner (831 milliarder kroner)

Aktiviteter i forbindelse med fjerde kvartal 2020

07:00: Pressemelding, kvartalsrapport og analytikerpresentasjon vil være tilgjengelig på www.storebrand.no/ir.

08.30: Felles presse- og analytikerkonferanse på engelsk i en kombinert webcast og telefonkonferanse. Presentasjonen vil bli tilgjengelig på forespørsel i etterkant. Deltakere som ønsker å stille spørsmål mot slutten av presentasjonen må ringe inn i telefonkonferansen. Medier med separate intervjuforespørsler bes melde dette til kommunikasjonsdirektør Margrethe Assev i forkant. Journalister vil bli kontaktet etter presentasjonen.

Lenke til webcast 

For å delta i samtalen, vennligst tast inn preferert telefonnummer fem minutter før presentasjonen starter og si "Storebrand Q4" på forespørsel fra operatøren.

Telefonnummer:

Norge: +47 2 156 3318
UK: +44 (0) 33 0551 0200
Danmark: +45 3272 9273
Finland: +358 9 2319 5437
Frankrike: +33 (0) 1 7037 7166
Tyskland: +49 (0) 30 3001 90612
Sverige: +46 (0) 8 50520424
USA: +1 212 999 6659

Kontaktpersoner:

Leder Strategi og Finans Kjetil Ramberg Krøkje:
kjetil.r.krokje@storebrand.no or (+47) 934 12 155

Leder Investor Relations Daniel Sundahl:
daniel.sundahl@storebrand.no or (+47) 913 61 899

Mediehenvendelser:

Kommunikasjonsdirektør Margrethe Assev:
margrethe.assev@storebrand.no or (+47) 951 55 056

Storebrands ambisjon er å sikre våre kunder økonomisk frihet og trygghet gjennom å være den beste tilbyderen av langsiktig sparing og forsikring. Storebrand leverer bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon, slik at hver enkelt får en bedre pensjon i en mer bærekraftig verden. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder. Konsernet har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter 962 milliarder kroner og er en av Nordens største kapitalforvaltere. Storebrand (STB) er notert på Oslo Børs. Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på Twitter:  @Storebrand_no. Denne meldingen er informasjonspliktig i henhold til Verdipapirhandellovens § 5-12.

 

[1]

Resultat før amortisering og skatt. Se www.storebrand.no/ir for mer informasjon om hvilke APM som brukes i vår finansielle rapportering.