STOREBRAND ASA: Resultat for 4.kvartal 2021

Report this content

Ledende innen bærekraftig verdiskaping – god vekst gir rekordsterkt konsernresultat i 2021. Styret foreslår utbytte på 3,50 kroner per aksje.

 • Konsernresultat1 på 1 367 millioner kroner i 4. kvartal, 4 503 millioner kroner i 2021
 • Forvaltningskapital på 1 097 milliarder kroner, 14 prosent vekst i 2021
 • 22 prosent vekst i forsikringspremier, 54 prosent vekst i skadeforsikring i 2021
 • Solvensgrad på 175 prosent

– Storebrandkonsernets lønnsomme vekst fortsetter med et konsernresultat på 1 367 millioner kroner i fjerde kvartal og 4 503 millioner kroner i 2021. Total forvaltningskapital utgjorde 1 097 milliarder kroner, en vekst på 14 prosent mot fjoråret. Alle forretningsområder bidro til det solide konsernresultatet, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

– Storebrand ønsker å skape en fremtid å glede seg til for våre kunder. Vi leverer ved å oppnå den beste avkastningen på pensjonsporteføljer2 i det norske markedet for innskuddspensjon både i fjor, og målt over de siste 3 og 5 årene. I år vil over 1 million arbeidstakere dra nytte av ny lovgivning for pensjon i privat sektor. Pensjonssparing blir obligatorisk for alle ansatte uavhengig av inntektsnivå, alder og stillingsbrøk. Dette er et viktig skritt mot et mer rettferdig pensjonssystem. De med lavest inntekt vil merke størst forskjell, sier Grefstad.

Sterk resultatvekst i alle forretningsområder

Storebrand leverer et konsernresultat på 1 367 millioner kroner i 4. kvartal og 4 503 millioner kroner i 2021, en vekst på henholdsvis 12 og 66 prosent. Tilsvarende tall for samme periode året før var henholdsvis 1 225 millioner kroner og 2 711 millioner kroner. Justert for salget av AS Værdalsbruket i 2. kvartal 2021, ble konsernresultatet 3 957 millioner kroner i 2021.   

Tre av fire forretningsområder bidro med over 1 milliard til konsernresultatet, med den svenske pensjonsvirksomheten SPP i spissen. SPP leverte et resultat på 1 286 millioner kroner i 2021. Kapitalforvaltningen leverte et resultat på 1 078 millioner kroner og norsk tjenestepensjon leverte 1 035 millioner kroner i resultat. Vår virksomhet i det norske personmarkedet ga et resultat på 824 millioner kroner, noe som tilsvarer en vekst på 42 prosent i 2021.

God avkastning på investeringer for kunder

Sammenlignet med øvrige investeringsporteføljer for innskuddspensjon i det norske markedet, leverer Storebrand den høyeste avkastningen for sine kunder i porteføljen med moderat risiko, både i 2021, men også over de siste 3 og 5 årene. Storebrand Balansert Pensjon leverte en avkastning på 13,4 prosent, mens porteføljen med høyest aksjeandel kunne vise til en avkastning på 20,6 prosent.

Den garanterte forretningen ga overskuddsdeling mellom kunder og eiere som ga 253 millioner kroner i resultat i 4. kvartal, og 504 millioner kroner i 2021. Samtidig styrket kapitalbufferen seg til 11,2 prosent (11,0 prosent) av kundereserver i Norge og 17,8 prosent (11,4 prosent) i Sverige.

Veksten fortsetter

Skadeforsikring og individuell livsforsikring økte med 54 prosent sammenlignet med fjoråret. Veksten skyldes blant annet distribusjonssamarbeid og oppkjøpet av kundeporteføljer fra Insr, som har bidratt med totalt 740 millioner kroner i forsikringspremier.

Storebrand vokser også innen tjenestepensjon. Innskuddspensjonspremier økte med 5 prosent i 2021, og reservene økte med 15 prosent.

Storebrand har vunnet nye mandater innen vekstområdet offentlig tjenestepensjon, noe som bidrar med 5,5 milliarder kroner i forvaltningskapital i 2022.

I det norske personmarkedet utgjorde lånevolumet i banken 57 milliarder kroner – en økning på 15 prosent sammenlignet med fjoråret.

Solvensutvikling

Solvensmarginen ble redusert med 3 prosentpoeng fra forrige kvartal til 175 prosent. Reduksjonen er drevet av noe lavere langsiktige renter, i tillegg til lavere volatilitetsjustering og høyere aksjestress i solvenskalkuleringen. Konsernresultatet i kvartalet, før utbytte, bidro positivt med 4 prosentpoeng. Overgangen til et mer kapitallett konsern går som planlagt. Innskuddspensjon utgjør nå 51,5 prosent av balansen og reduksjonen i den garanterte virksomheten frigjør nå kapital.

Styrets foreslåtte utbytte

Styret foreslår et ordinært utbytte på 3,50 kroner per aksje for 2021 for generalforsamlingen. Dette tilsvarer en nominell økning på 0,25 kroner i ordinært utbytte sammenlignet med tidligere utbetalt utbytte – en vekst på 8 prosent og en utbetalingsgrad på 52 prosent av konsernresultat etter skatt. Ved solvensmargin stabilt over 180 prosent er styrets intensjon å foreslå tilbakekjøp av aksjer.


Nøkkeltall i kvartalet:

(Q4-2020 i parentes)

 • Solvensmargin 175% (178%)
 • Resultat per aksje, justert for amortisering
  Q4: 2,25 kroner (2,13 kroner)
  2021: 7,81 kroner (6,07 kroner)
 • Egenkapital 37 709 millioner kroner (35 923 millioner kroner)
 • Forvaltningskapital 1 097 milliarder kroner (962 milliarder kroner)

1 Resultat før amortisering og skatt. Se www.storebrand.no/ir for mer informasjon om hvilke APM som brukes i vår finansielle rapportering.
2 Gjelder porteføljen med moderat risiko, Storebrand Balansert Pensjon, ifølge Norsk Pensjon.

Aktiviteter i forbindelse med 4. kvartal 2021

07:30: Publisering av børsmelding. Pressemelding, kvartalsrapport og analytikerpresentasjon vil være tilgjengelig på www.storebrand.no/ir.

10:00: Live analytikerkonferanse på engelsk. En webcast vil være tilgjengelig for alle på storebrand.no/ir. Presentasjonen vil bli tilgjengelig på forespørsel i etterkant. Lenke til webcast. Analytikere som ønsker å stille spørsmål mot slutten av presentasjonen må registrere seg for å delta i MS Teams-webinaret. Lenke til registrering

Kontaktpersoner:

Leder Investor Relations & Rating, Daniel Sundahl:
daniel.sundahl@storebrand.no eller (+47) 913 61 899

Leder Strategi, Finans og M&A Kjetil Ramberg Krøkje:
kjetil.r.krokje@storebrand.no eller (+47) 934 12 155

Mediehenvendelser:

Kommunikasjonsdirektør Margrethe Assev:
margrethe.assev@storebrand.no eller (+47) 951 55 056

Storebrands ambisjon er å sikre våre kunder økonomisk frihet og trygghet gjennom å være den beste tilbyderen av langsiktig sparing og forsikring. Storebrand leverer bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder. Konsernet har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter 1 097 milliarder kroner og er en av Nordens største kapitalforvaltere. Storebrand (STB) er notert på Oslo Børs.