Storebrand ASA: Retningslinjer for oppreservering til nytt dødelighetsgrunnlag

Finansdepartementet har i brev til Finanstilsynet 27. mars 2014 gitt retningslinjer for anvendelse av overskudd i forbindelse med oppreservering til nytt dødelighetsgrunnlag:

  1. Avkastningsoverskudd på en kontrakt, kan ikke benyttes til å styrke avsetningene på andre kontrakter (ingen "solidaritet").
  2. Selskapets bidrag på minimum 20 prosent av oppreserveringsbehovet skal tilføres på kontraktsnivå.
  3. Opptrappingsplaner for de enkelte selskapene skal fastsettes slik at selskapenes bidrag til oppreservering blir rimelige, jf. forutsetningene om minst 20 prosent egenkapitalbidrag. Departementet viser til at lengden på opptrappingsperioden må økes dersom selskapenes bidrag ikke skal endres.

Storebrands oppreserveringsbehov er 12,5 milliarder kroner. Storebrand vil komme med ytterligere informasjon når opptrappingsplaner fra Finanstilsynet foreligger.

Lysaker, 28. mars 2014

Kontaktpersoner:

Informasjonsdirektør Elin M. Myrmel-Johansen: Mobil 93 48 05 38

Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

Abonner

Dokumenter og linker