Storebrand ASA: Silver – Godkjenning fra Finanstilsynet

Finanstilsynet har i dag truffet vedtak der Silver Pensjonsforsikring AS Under offentlig administrasjon ("Silver") gis samtykke til løsningsforslaget for Silvers kunder og overføring av fripoliser med investeringsvalg gjennom en porteføljeoverdragelse til Storebrand Livsforsikring AS ("Storebrand"). Vedtaket kommer i forlengelsen av at det 11. desember 2017 ble kjent at kundene i Silver har godkjent løsningsforslaget etter kriterier fastsatt av administrasjonsstyret.

Overdragelse av de forsikringskontraktene i Silver som ikke omfattes av porteføljeoverdragelsen forutsetter eget vedtak fra Finanstilsynet som forventes avgitt i forbindelse med gjennomføringen av transaksjonen.

Den samlede transaksjonen forventes gjennomført i løpet av januar/februar 2018.

For mer informasjon om transaksjonen se børsmelding av 24. oktober 2017.

Lysaker 19 desember 2017

Kontaktpersoner/mediehenvendelser:

Leder Investor Relations, Kjetil Ramberg Krøkje:

kjetil.r.krokje@storebrand.no eller (+47) 934 12 155

Fungerende kommunikasjonsdirektør, Jan Otto Risebrobakken:

jan.otto.risebrobakken@storebrand.no eller (+47) 480 82 602

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 1,9 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter 620 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen: Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs.

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter@Storebrand.no

Abonner