STOREBRAND ASA: SØKNAD OM BRUK AV OVERGANGSREGLER UNDER SOLVENS II GODKJENT

Finanstilsynet har i dag innvilget Storebrand Livsforsikring AS' søknad om bruk av overgangsregelen for forsikringstekniske avsetninger under Solvens II, jf. Solvens II-forskriften § 56 første ledd. Det gis tillatelse til at overgangsregelen kan beregnes på nytt ved utgangen av hvert kvartal.

Lysaker 22. desember 2015

Kontaktperson

Kjetil Ramberg Krøkje, Leder Investor Relations. Kjetil.r.krokje@storebrand.no T: +47 934 12 155

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 1,9 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo (Norge). Storebrand forvalter over 560 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen om at Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs og medlem av Dow Jones Sustainability Index siden 1999.

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter @Storebrand_no

Abonner