Storebrand ASA: SPP Livförsäkring AB får medhold i Svea hovrätt i tvisten med Svenskt Näringsliv

Svea hovrätt har i dag avsagt dom som gir Storebrands svenske datterselskap, SPP Livförsäkring AB, medhold i tvisten med Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringsliv har som kunde saksøkt SPP Livförsäkring AB grunnet uenighet rundt tolkningen av forsikringskontraktene i ”Defined Benefit” (DB) porteføljen.

SPP Livförsäkring AB er fornøyd med at Svea hovrätt deler Tingsrätten og selskapets syn på tolkningen av forsikringskontraktenes vilkår. Dette var som forventet og påvirker derfor ikke den finansielle stillingen til SPP Livförsäkring AB.

Svenskt Näringsliv har fire uker på seg til å vurdere en eventuell anke til Högsta domstolen.

Lysaker, 27. juni 2013

Kontaktpersoner:

Informasjonsdirektør, Elin M. Myrmel-Johansen: Mobil 93 48 05 38

Informationschef SPP, Åsa Wallenberg +46 84 51 71 83

Investor Relations-ansvarlig, Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

Abonner

Dokumenter og linker