Storebrand ASA: SPP Pension & Försäkring AB (publ) (SPP) vant ikke frem med ankesak

Kammarrätten har i dag besluttet å avslå Storebrands datterselskap SPP sin anke av Forvaltningsrätten sin dom den 9. desember 2015. Det opprinnelige søksmålet brakt inn for Forvaltningsrätten gjaldt Finansinspektionen sin beslutning om at SPP sitt ansvarlige lån med ISIN SE0005731882 ikke fikk medregnes i solvenskapitalen.

Dommen får ingen effekt på solvensmarginen til SPP eller Storebrand ettersom kapitalen ikke har vært medregnet i solvenskapitalen.

Storebrand-konsernet kommer til å analysere dommen før man tar stilling til en eventuell ankesak.

Lysaker 18 november 2016,

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations Kjetil R. Krøkje

Telefon +47 934 12 155

kjetil.r.krokje@storebrand.no

Vice President Capital Management Lars Kramer

Telefon +47 900 68 287

lars.kramer@storebrand.no

Abonner