Storebrand ASA: SPP selger SPP Liv Pensionstjänst AB til KPA Pension

Storebrands datterselskap SPP har inngått en avtale om å selge SPP Liv Pensionstjänst AB til KPA Pension. Avtalen innebærer at KPA Pension overtar administrasjonen knyttet til SPPs kommunale kunder. I tillegg overføres om lag NOK 1,2 milliarder kroner fra SPPs portefølje med rentegaranti til KPA Pension.

Avtalen er betinget av myndighetsgodkjennelse. Gitt myndighetsgodkjennelse, forventes det en positiv resultateffekt for SPP på om lag NOK 100 millioner kroner. Denne forventes resultatført i 2. kvartal 2013. Resultateffekten er en kombinasjon av lav bokført verdi av aksjene for SPP Liv Pensionstjänst AB og oppløsning av reserver.

Partene er enige om ikke å kommentere på kjøpesummen.

Avtalen bidrar til å styrke solvensposisjonen gjennom redusert kapitalkrav.

Lysaker, 20. mars 2013

Kontaktpersoner:

Informasjonsdirektør Elin M. Myrmel-Johansen: Mobil 93 48 05 38

Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner