STOREBRAND ASA: Status tilbakekjøp av egne aksjer

Report this content

Transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogram for Storebrand ASA

Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: 18. juli 2022
Tilbakekjøpsprogrammets varighet: 30. november 2022

Oversikt over transaksjoner

Dato Aggregert daglig volum (antall aksjer) Vektet gjennomsnittspris (NOK) Total transaksjonsverdi (NOK)
25.07.2022 75 086 79,71 5 985 360
26.07.2022 220 000 78,17 17 197 312
27.07.2022 14 783 77,57 1 146 731
28.07.2022 78 630 78,67 6 186 184
29.07.2022 24 623 79,34 1 953 490
Totalt tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under programmet: 415 634 78,77 32 738 179
Totalt kjøpt under programmet: 828 756 78,68 65 207 256

Etter gjennomføringen av overnevnte transaksjoner, eier Storebrand ASA totalt 2 119 979 egne aksjer, tilsvarende 0,45% av Storebrand ASA's aksjekapital.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpsprogrammet som er uført i overnevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Lysaker, 1. august 2022

Kontaktpersoner:

Leder Investor Relations & Rating, Daniel Sundahl:
daniel.sundahl@storebrand.no eller (+47) 913 61 899

Storebrand er et nordisk finanskonsern som leverer økonomisk trygghet og frihet til privatpersoner og bedrifter. Vi ønsker å tilby bærekraftige løsninger og motivere våre kunder til å ta gode økonomiske valg for fremtiden: sammen skaper vi en fremtid å glede seg til.

Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder, 2 millioner personkunder og forvalter 1009 milliarder kroner. Konsernet har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, og er notert på Oslo Børs (STB).

Besøk oss på www.storebrand.no

Dette opplysningen er informasjonspliktig i henhold til EUs Market Abuse Regulation og krav i henhold til den norske verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner