STOREBRAND ASA: Status tilbakekjøp av egne aksjer

Report this content

Transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogram for Storebrand ASA

Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: 29. mars 2023
Tilbakekjøpsprogrammets varighet: 30. juni 2023

Oversikt over transaksjoner

Dato Aggregert daglig volum (antall aksjer) Vektet gjennomsnittspris (NOK) Total transaksjonsverdi (NOK)
30.05.2023 211 134 81,88 17 287 420
31.05.2023 248 000 80,84 20 048 965
01.06.2023 205 180 80,57 16 531 948
02.06.2023 157 219 82,46 12 964 939
Totalt tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under programmet: 2 461 141 80,47 198 041 760
Totalt kjøpt under programmet: 3 282 674 80,69 264 875 031

Etter gjennomføringen av overnevnte transaksjoner, eier Storebrand ASA totalt 10 886 560 egne aksjer, tilsvarende 2,31% av Storebrand ASA's aksjekapital.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpsprogrammet som er uført i overnevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Lysaker, 5. juni 2023

Kontaktpersoner:

Trond Finn Eriksen, Investor Relations (interim):
trond.finn.eriksen@storebrand.no eller (+47) 991 64 135

Storebrand er et nordisk finanskonsern som leverer økonomisk trygghet og frihet til privatpersoner og bedrifter. Vi ønsker å tilby bærekraftige løsninger og motivere våre kunder til å ta gode økonomiske valg for fremtiden: sammen skaper vi en fremtid å glede seg til. Storebrand har om lag 55 000 bedriftskunder, 2,2 millioner personkunder og forvalter 1111 milliarder kroner. Konsernet har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, og er notert på Oslo Børs (STB).

Besøk oss på www.storebrand.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til EUs Market Abuse Regulation og krav i henhold til den norske verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner