STOREBRAND ASA: Status tilbakekjøp av egne aksjer

Report this content

Transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogram for Storebrand ASA

Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: 29. mars 2023
Tilbakekjøpsprogrammets varighet: 30. juni 2023

Oversikt over transaksjoner

Dato Aggregert daglig volum (antall aksjer) Vektet gjennomsnittspris (NOK) Total transaksjonsverdi (NOK)
19.06.2023 53 334 81,58 4 350 737
20.06.2023 86 558 81,95 7 093 748
21.06.2023 100 000 82,13 8 213 050
22.06.2023 84 938 81,46 6 918 727
23.06.2023 114 806 81,39 9 343 773
Totalt tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under programmet: 5 300 844 81,22 430 526 218
Totalt kjøpt under programmet: 5 740 480 81,26 466 446 253

Etter gjennomføringen av overnevnte transaksjoner, eier Storebrand ASA totalt 12 890 914 egne aksjer, tilsvarende 2,73% av Storebrand ASA's aksjekapital.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpsprogrammet som er uført i overnevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Lysaker, 26. juni 2023

Kontaktpersoner:

Trond Finn Eriksen, Investor Relations (interim):
trond.finn.eriksen@storebrand.no eller (+47) 991 64 135

Storebrand er et nordisk finanskonsern som leverer økonomisk trygghet og frihet til privatpersoner og bedrifter. Vi ønsker å tilby bærekraftige løsninger og motivere våre kunder til å ta gode økonomiske valg for fremtiden: sammen skaper vi en fremtid å glede seg til. Storebrand har om lag 55 000 bedriftskunder, 2,2 millioner personkunder og forvalter 1111 milliarder kroner. Konsernet har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, og er notert på Oslo Børs (STB).

Besøk oss på www.storebrand.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til EUs Market Abuse Regulation og krav i henhold til den norske verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner