Storebrand ASA: Storebrand ASA offentliggjør i dag årsrapporten for 2017

Report this content

Storebrand ASA offentliggjør i dag årsrapporten for 2017 på www.storebrand.no/ir.  

Lysaker, 20. mars 2018 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 

Kontaktperson: Kjetil Krøkje, Head of Investor Relations Storebrand ASA: T: +47 934 12 155

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 1,9 millioner personkunder, med
hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter 721 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen: Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs.

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter@Storebrand.no

Denne meldingen er informasjonspliktig i henhold til verdipapirhandellovens § 5-12.

Abonner

Dokumenter og linker