Storebrand ASA: Storebrand ASA offentliggjør i dag årsrapporten for 2018

Report this content

Storebrand ASA offentliggjør i dag årsrapporten for 2018 på www.storebrand.no/ir.

Lysaker, 18. mars 2019

Kontaktperson: Kjetil Krøkje, Head of Investor Relations Storebrand ASA: T: +47 934 12 155

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter over 700 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen: Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs.  

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter@Storebrand.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner