Storebrand ASA: Storebrand kjøper Danica Pensjon Norge

Report this content

Storebrand Livsforsikring AS har inngått avtale om å kjøpe 100% av aksjene i Danica Pensjonsforsikring AS, Norge ("Danica").

– Med Danica om bord styrker vi vår tilstedeværelse innen tjenestepensjon i markedet for små- og mellomstore bedrifter, og vår posisjon innen personrisiko. Dette er strategisk prioriterte vekstområder for Storebrand. Vi ser frem til å kunne kombinere vår ekspertise og gode tekniske løsninger med Danicas partnere og Danske Banks sterke og profesjonelle distribusjonsapparat. Denne kombinasjonen vil bidra til at kundene får markedsledende produkter og tjenester, og vi gleder oss til å kunne ønske Danicas kunder velkommen til Storebrand, sier konsernsjef i Storebrand, Odd Arild Grefstad.

Det norske markedet for innskuddspensjon utgjør omtrent 420 milliarder kroner i midler under forvaltning og 36 milliarder kroner i årlige premier, ifølge Finans Norge. Markedsveksten har vært sterk de siste ti årene og Storebrand forventer at markedet fortsetter å vokse mer enn 10 prosent årlig de kommende årene.

Danica er et datterselskap i Danske Bank og er den sjette største tilbyderen av innskuddspensjon i Norge med 5 prosent markedsandel. I tillegg til å forvalte 22 milliarder kroner i innskuddspensjonsmidler for 14.000 selskaper og 98.000 aktive medlemmer, forvalter Danica 6 milliarder kroner i privat sparing og en liten portefølje av garanterte produkter på 1 milliard kroner. Totale forvaltningsmidler utgjør om lag 30 milliarder kroner. Danica tilbyr også kommersielle og private risikoprodukter, med totalt rundt 300 millioner kroner i årlige premier for egen regning. Resultatet før skatt ble 127 millioner kroner i 2020. Danske Bank står for mesteparten av distribusjonen, og vil fortsette å distribuere produktene også etter transaksjonen.

– Vi ser fram til å få Storebrands lange erfaring, sterke utviklingskraft og solide produkter og løsninger inn som del av vårt tilbud. Begge parter er meget innstilt på å ta de grepene som er nødvendig for å få dette til å bli en suksess til beste for våre kunder, sier Country Manager i Danske Bank Norge, Trond Mellingsæter.

Storebrand Livsforsikring AS vil betale 2,01 milliarder kroner for aksjene i Danica (justert for endringen i verdien av Danicas netto eiendeler i perioden fra 30. september 2021 til 31. desember 2021). Transaksjonen vil finansieres av tilgjengelige midler i selskapsporteføljen, som utgjør 24 milliarder kroner. Transaksjonen er forventet å påvirke konsernets solvensgrad med minus 5 prosentpoeng umiddelbart. Videre forventes det at transaksjonen vil styrke konsernets solvensgenerering og utbyttekapasitet i tiden framover – støttet av kapital-, kostnad-, og distribusjonssynergier – i tillegg til å øke avkastning på egenkapital. Transaksjonen vil ikke påvirke Storebrands ordinære utbyttekapasitet for regnskapsåret 2021.

Transaksjonen er forventet å finne sted i løpet av første halvår av 2022 og er avhengig av godkjenning fra Finanstilsynet og Konkurransetilsynet, samt oppfyllelse av enkelte andre sedvanlige betingelser for slike transaksjoner.

ABG Sundal Collier er finansiell- og transaksjonsrådgiver, Advokatfirmaet Thommessen juridisk rådgiver, og Deloitte er Finansiell Due Diligence rådgiver, til Storebrand.

Lysaker, 20. desember 2021

Kontaktpersoner

Leder Investor Relations og Rating, Daniel Sundahl:
daniel.sundahl@storebrand.no eller (+47) 913 61 899

Leder Strategi og Finans, Kjetil Ramberg Krøkje:
kjetil.r.krokje@storebrand.no eller (+47) 934 12 155

Mediehenvendelser

Kommunikasjonsdirektør Margrethe Assev:
margrethe.assev@storebrand.no eller (+47) 951 55 056

Storebrands ambisjon er å sikre våre kunder økonomisk frihet og trygghet gjennom å være den beste tilbyderen av langsiktig sparing og forsikring. Storebrand leverer bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder. Konsernet har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter 1 058 milliarder kroner og er en av Nordens største kapitalforvaltere. Storebrand (STB) er notert på Oslo Børs. Besøk oss på http://www.storebrand.no. 

Danske Bank er en nordisk universalbank med sterke lokale røtter og forbindelser til resten av verden. I dag bidrar våre 22 000 ansatte til å hjelpe våre 3,3 millioner privat- og bedriftskunder i 10 land med å frigjøre potensialet sitt gjennom bærekraftige valg, spesialisert rådgivning og digital bekvemmelighet. Den siste årsrapporten viste en samlet inntekt på DKK 42,4 milliarder og en forvaltningskapital på 1,8 billioner kroner. I Norge er Danske Bank den tredje største banken med ca. 1 200 ansatte. Besøk oss på http://www.danskebank.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner