Storebrand ASA: Storebrand Livsforsikring AS har utstedt et evigvarende ansvarlig obligasjonslån pålydende NOK 1,100 millioner

Storebrand Livsforsikring AS har i dag utstedt et evigvarende ansvarlig obligasjonslån pålydende NOK 1,100 millioner med en kupong på 3M Nibor + 2,7 prosent. Storebrand Livsforsikring AS har en førtidig innløsningsrett 25. mars 2024 og mulighet for valgfri eller obligatorisk utsettelse av renter under visse omstendigheter. Lånet vil kvalifisere som tilgjengelig solvenskapital under eksisterende solvensregelverk og er også ment å kvalifisere som Tier 2 kapital under fremtidig europeisk kapitaldekningsregelverk for forsikringsselskaper (Solvens II). Lånet vil bli søkt notert på Oslo Børs.

Storebrand Livsforsikring AS vil benytte lånebeløpet til å refinansiere eksisterende gjeld.

Nordea Markets og Swedbank var tilretteleggere for transaksjonen.

Lysaker, 11. mars 2014

For ytterligere informasjon:

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA, telefon +47 934 80 893

Trond Finn Eriksen, Leder Investor Relations, telefon +47 991 64 135

Abonner