Storebrand ASA: Storebrand overtar Silvers forsikringsporteføljer

Storebrand Livsforsikring AS overtar Silvers forsikringsporteføljer og tilbyr som Norges ledende sparekonsern en god løsning for Silvers pensjonskunder.

- Storebrand er glad for å kunne bruke vår erfaring og kompetanse for å bidra til en god løsning og avklaring for Silvers kunder. Vi ønsker kundene velkommen til Storebrand, og vil gjøre alt vi kan for at de skal bli fornøyde med tilbudet og oppfølgingen fra Storebrand, sier konsernsjef i Storebrand, Odd Arild Grefstad.

Storebrand Livsforsikring AS har inngått en avtale om å overta Silvers forsikringsporteføljer for 520 millioner kroner. Kjøpet finansieres av selskapsporteføljen i Storebrand Livsforsikring AS. Kjøpesummen vil tilføres Silvers kunder og bidrar til å opprettholde gode pensjoner for kundene. De garanterte alderspensjonsytelsene i Silver vil før overføring til Storebrand konverteres til fripoliser med investeringsvalg.

- Beløpet på 520 millioner kroner som vil komme kundene til gode, sammen med Storebrands erfaring med alle produkttypene i Silvers portefølje, representerer en gledelig løsning for Silvers kunder, sier styreleder Sven Iver Steen i Silver Pensjonsforsikring AS Under offentlig administrasjon.

Silvers 21 000 avtaler og 10 milliarder kroner i pensjonsmidler flyttes til Storebrand. 8,5 milliarder kroner av porteføljen er pensjonsprodukter uten rentegaranti. Det resterende er relatert til risikodekninger. Det forventes at kjøpet vil gi et driftsresultat før skatt på om lag 60 millioner kroner årlig. I 2018 vil det oppstå en negativ resultateffekt på 45 millioner kroner for å ha likeartede forutsetninger i forsikringsbestandene og andre finansielle effekter. Det vil også balanseføres en utsatt skattefordel på om lag 300 millioner kroner som reflekterer det fremførbare underskuddet i Silver. Solvensmargin for konsernet er forventet initialt å reduseres med om lag ett prosentpoeng som følge av oppkjøpet.    

Avtalen med administrasjonsstyret forutsetter at ikke over 20% av Silvers kunder kommer med innsigelser mot løsningen innen frist som fastsettes av Silver, samt offentlige godkjenninger. Transaksjonen forventes gjennomført i løpet av januar 2018.

Investor- og analytikerpresentasjon onsdag 25.10.2017 kl 10:00 CET vil bli avholdt på engelsk. Presentasjonen vil sendes live på storebrand.com/ir. Spørsmål kan rettes til ir@storebrand.no og vil bli søkt besvart under Q&A.

Det vil også bli avholdt en internasjonal telefonkonferanse for investorer og analytikere kl 14:00 CET. Deltagere på telefonkonferansen bes vennligst ringe inn ca. 10 minutter før på telefonnummer: 21 56 33 18 fra Norge eller +44 (0) 20 3003 2666 fra utlandet. Passord er Storebrand.

Kontaktpersoner/mediehenvendelser:

Leder Investor Relations, Kjetil Ramberg Krøkje:kjetil.r.krokje@storebrand.no eller (+47) 934 12 155.

Fungerende kommunikasjonsdirektør, Jan Otto Risebrobakken: jan.otto.risebrobakken@storebrand.no eller (+47) 480 82 602

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 1,9 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter 620 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen: Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs. Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter@Storebrand.no Denne meldingen er informasjonspliktig i henhold til verdipapirhandellovens § 5-12.

Abonner