Storebrand ASA: Storebrand rigges for ytterligere vekst

Report this content

Storebrand ASA gjør endringer i konsernledelsen fra 30. november 2016. – Storebrand har tatt flere organisatoriske grep de siste årene for å legge til rette for bedre kundeopplevelser og kommersiell vekst. Endringene vi nå gjør, er enda et steg i den retning, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Finansbransjen er inne i en rivende teknologisk utvikling. Storebrand etablerer derfor Digital forretningsutvikling som eget ansvarsområde i konsernledelsen. Området vil ledes av Jostein Chr. Dalland.

For å styrke og sikre enhetlig kommunikasjon med Storebrands viktigste interessenter samles ansvaret for kommunikasjon i et nytt ansvarsområde i konsernledelsen. Rekruttering til denne stillingen pågår, og endringen trer i kraft når ny konserndirektør er på plass.

Lysaker, 30. november 2016

Kontaktpersoner:

Kommunikasjonsdirektør Elin Myrmel-Johansen: Mobil +47 93 48 05 38

Leder Investor Relations Kjetil R. Krøkje: Mobil + 47 93 41 21 55

Abonner