Storebrand ASA: Storebrand styrker konsernledelsen

 - Storebrand står foran en spennende periode hvor nye produktregler gir økt dynamikk i markedet og økte krav til effektiv drift. Jeg har satt sammen lederteam i Storebrand for å styrke arbeidet med kundeorientering og kommersialisering, kostnadsreduksjon og kapitaleffektivisering, samt utvikling av fremtidens pensjonsløsninger, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Inn i konsernledelsen kommer administrerende direktør for Storebrand Livsforsikring Geir Holmgren (40) og administrerende direktør for Storebrand Bank Truls Nergaard (53). I tillegg er Robin Kamark (48) ansatt som ny konserndirektør for Salg, marked og forretningsutvikling og Heidi Skaaret (50) er ansatt som ny konserndirektør for Stab og forretningsstøtte.

Kamark kommer fra stillingen som Chief Commercial Officer i SAS Group, og har  bred internasjonal erfaring med kunde- og markedsansvar både innen bedrift og personmarked. Kamark vil tiltre stillingen 15. oktober.

Skaaret kommer fra stillingen som konserndirektør i Lindorff Group AB og administrerende direktør i Lindorff Norge. Hun har en bred erfaring fra nordisk finans og finansielle tjenester. Skaaret vil tiltre stillingen 17. september og går ut av konsernstyret i Storebrand ASA.

- Jeg er svært fornøyd med at vi så raskt får på plass et kompetent og gjennomføringsorientert team. Organiseringen må også ses på som et steg i retningen av et mer funksjonsinndelt Storebrand der resultat og verdiskapning fra Storebrands totale virksomhet er det sentrale, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Konsernledelsen i Storebrand vil etter endringen ha følgende sammensetning:

  • Konsernsjef, Odd Arild Grefstad 

  • Økonomi og finans, Lars Aa. Løddesøl 

  • Stab og forretningsstøtte, Heidi Skaaret 

  • Salg, marked og forretningsutvikling, Robin Kamark 

  • Norsk pensjon, Geir Holmgren 

  • Kundeområde Sverige, Sarah McPhee 

  • Storebrand Kapitalforvaltning, Hans Aasnæs 

  • Forsikring og risiko, Gunnar Rogstad 

  • Storebrand Bank, Truls Nergaard 

Lysaker, 31. august 2012

Kontaktpersoner:
Kommunikasjonsdirektør Jan Otto Risebrobakken: Mobil 48 08 26 02
Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

 

Abonner