STOREBRAND ASA: TELEFONKONFERANSE ANGÅENDE FORSLAG TIL ENDRING I SKATTELOVEN

STOREBRAND ASA: TELEFONKONFERANSE ANGÅENDE FORSLAG TIL ENDRING I SKATTELOVEN

Storebrand vil onsdag 4. januar klokken 15:30 CET avholde en internasjonal telefonkonferanse for investorer og analytikere om Finansdepartementets forslag til endring i skatteloven. Telefonkonferansen vil være en oppfølging av børsmelding sendt mandag 2. januar 2012. Konferansen vil bli ledet at CFO/COO Lars Aa. Løddesøl., Konferansen vil bli avholdt på engelsk. Konferansen kan følges via link på Storebrands hjemmesider, www.storebrand.no/ir, hvor presentasjonen vil bli gjort tilgjengelig.    

Deltagere ringer telefonnummer: +47-23184536. Det blir åpnet for spørsmål og svar etter presentasjonen.

Digitalt opptak vil være tilgjengelig etter avsluttet telefonkonferanse
Ring: +47-23184502
Pinkode: 1655#
Refnr: 655#


Lysaker, januar 2012


Trond Finn Eriksen           Kjetil R. Krøkje  
Leder Investor Relations   Investor Relations Officer  

Abonner