STOREBRAND ASA: Transaksjon gjennomført

Som tidligere kommunisert, og i henhold til aksjekjøpsavtalen som er inngått, har Storebrand i dag ervervet samtlige A-aksjer og 10 000 B-aksjer i SKAGEN AS ("Selskapet" eller "SKAGEN"), tilsvarende 90,95% av aksjekapitalen i Selskapet og 99,9% av stemmene i Selskapet. For mer utfyllende informasjon om transaksjonen vises det til børsmeldingen publisert 25. oktober 2017.

Storebrand har mottatt offentlige godkjennelser nødvendig for å gjennomføre transaksjonen. Transaksjonen er nå endelig gjennomført.

Lysaker, 7. desember 2017

Kontaktpersoner/mediehenvendelser:

Leder Investor Relations, Kjetil Ramberg Krøkje:

kjetil.r.krokje@storebrand.no eller (+47) 934 12 155

Fungerende kommunikasjonsdirektør, Jan Otto Risebrobakken:

jan.otto.risebrobakken@storebrand.no eller (+47) 480 82 602

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 1,9 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter 626 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen: Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs.

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter@Storebrand.no

Denne meldingen er informasjonspliktig i henhold til verdipapirhandellovens § 5-12.

Abonner