Storebrand ASA: Utsatt myndighetsgodkjennelse tidligere kommunisert transaksjon i SPP

I børsmelding av 20. mars 2013 varslet Storebrand at SPP har inngått en avtale om å selge SPP Liv Pensionstjänst AB til KPA Pension. Avtalen innebærer at KPA Pension overtar administrasjonen knyttet til SPPs kommunale kunder. I tillegg overføres om lag NOK 1,2 milliarder kroner fra SPPs portefølje med rentegaranti til KPA Pension.

Avtalen er betinget av myndighetsgodkjennelse fra Konkurrensverket. Konkurrensverket har varslet at de vil gjennomføre en utvidet utredning, hvilket innebærer at en godkjennelse først vil kunne foreligge til høsten. Den varslede positive resultateffekten fra transaksjonen vil følgelig ikke bli bokført i 2. kvartal som tidligere kommunisert.

Lysaker, 14. juni 2013

Kontaktpersoner:

Informasjonsdirektør Elin M. Myrmel-Johansen: Mobil 93 48 05 38

Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

Abonner

Dokumenter og linker