STOREBRAND ASA: VALG AV ANSATTEVALGTE STYREMEDLEMMER

Ingvild Pedersen er valgt inn i styret som ansattevalgt styremedlem. Ansattevalgt styremedlem Knut Dyre Haug trer ut av styret.

Lysaker 10. april 2017.

Abonner