Storebrand ASA: Valg av styre i Storebrand ASA

Representantskapet i Storebrand ASA har i møte 26. mai 2014 tiltrådt valgkomiteens innstilling og enstemmig gjenvalgt følgende (aksjonærvalgte) medlemmer av selskapets styre, alle for valgperioden 2014-2015:

Birger Magnus (styreleder), Monica Caneman, Laila Dahlen, Gyrid Skalleberg Ingerø, Halvor Stenstadvold og Terje Vareberg.

Tidligere (aksjonærvalgt) styremedlem, Jon Arnt Jacobsen, hadde frasagt seg gjenvalg.

De ansattes representanter i styret er, etter valg våren 2014, følgende:

Knut Dyre Haug, Heidi Storruste og Arne Fredrik Håstein (etterfølger tidligere styremedlem Kirsti Valborgland Fløystøl).

Lysaker, 27. mai 2014

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker