• news.cision.com/
  • Storebrand ASA/
  • STOREBRAND ASA: valgkomiteens innstillinger til generalforsamlingens valg av styremedlemmer for valgperioden 2022-2023

STOREBRAND ASA: valgkomiteens innstillinger til generalforsamlingens valg av styremedlemmer for valgperioden 2022-2023

Report this content

Styret i Storebrand ASA består av 10 medlemmer, hvorav syv er aksjonærvalgte og de øvrige tre er ansattvalgte. Valgkomiteen i Storebrand ASA har enstemmig besluttet å avgi følgende innstillinger til generalforsamlingens valg av styre for valgperioden 2022-2023:

Didrik Munch (gjenvalg leder)
Christel Elise Borge (gjenvalg medlem)
Karin Bing Orgland (gjenvalg medlem)
Marianne Bergmann Røren (gjenvalg medlem)
Karl Sandlund (gjenvalg medlem)
Martin Skancke (gjenvalg medlem)
Fredrik Åtting (gjenvalg medlem)

Styrevalgene foretas i ordinær generalforsamling i Storebrand ASA 6. april 2022.

Lysaker, 3. februar 2022

For Storebrand ASA

Per Otto Dyb
-valgkomiteens leder-

Kontaktperson: 
Valgkomiteens leder, Per Otto Dyb: Mobil + 47 95 85 15 41

 

Abonner