Storebrand ASA: Vellykket plassering av obligasjonslån

Report this content

Det vises til børsmelding datert 3. mai 2017. Storebrand ASA har i dag utstedt et nytt usikret obligasjonslån med et volum på NOK 500m og en løpetid på 3 år, til en kupong på 3M Nibor + 150bp. Formålet med lånet er å refinansiere eksisterende gjeld.  Nordea og SEB var tilretteleggere for transaksjonen. For ytterligere informasjon: 

Jan-Erik Nilsen, Nordea, telefon +47 22 48 77 85 

Petter Andreassen, SEB, telefon +47 22 82 72 11 Lars Kramer,

Head of Capital Management Storebrand ASA, telefon +47 900 68 287 

Lysaker, 3. Mai 2017

Abonner