STOREBRAND ASA: VELLYKKET PLASSERING AV OBLIGASJONSLÅN

Med referanse til børsmelding til planer om å utstede usikrede obligasjonslån til refinansiering av eksisterende gjeld og generell selskapsfinansiering for Storebrand ASA. Plasseringen er gjennomført der målet om NOK 750 milloner ble nådd gjennom to transjer på henholdsvis 5 og 7 år. Begge lånene ble overtegnet.

Det 5 årige obligasjonslånet bærer en rente på 3mnd N+1.75%, NOK 450 millioner

Det 7 årige obligasjonslånet bærer en rente på 4.95% pro anno, NOK 300 millioner

I forbindelse med utstedelsen har Storebrand ASA kjøpt tilbake NOK 10 millioner i STB06 og 253.5 millioner i STB07

DnB Markets og SEB var tilretteleggere for emisjonen.

For ytterligere informasjon:

Morten Fornes, DnB Markets, telefon 24 16 90 18

Petter Andreassen, SEB, telefon 22 82 72 11

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA telefon 934 80 893

Lysaker, 9. oktober 2013

Abonner

Dokumenter og linker