Storebrand ASA: Vellykket plassering av obligasjonslån

Storebrand ASA har i dag utstedt et nytt usikret obligasjonslån med et volum på NOK 500m og en løpetid på 5 år, til en kupong på 3M Nibor +85bp. Formålet med lånet er å refinansiere eksisterende gjeld samt generell selskapsfinansiering. Nordea Markets og Swedbank var tilretteleggere for transaksjonen.

For ytterligere informasjon: 

Jan-Erik Nilsen, Nordea Markets, telefon 22 48 77 85 

John Hoel, Swedbank, telefon 23 11 62 64 

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA telefon 934 80 893

 Lysaker, 27. august 2014

Abonner

Dokumenter og linker