Storebrand ASA: Vurderer utstedelse av obligasjonslån

Storebrand ASA vurderer å utstede et nytt usikret obligasjonslån med 5 års løpetid. Formålet med låneopptaket er å refinansiere eksisterende gjeld. Nordea og SEB er valgt som tilretteleggere for obligasjonslånet. 

For ytterligere informasjon: 

Jan-Erik Nilsen, Nordea, telefon +47 22 48 77 85 

Petter Andreassen, SEB, telefon +47 22 82 72 11 

Lars Kramer, Head of Capital Management Storebrand ASA, telefon +47 900 68 287 

Lysaker, 12. Mai 2017

Abonner