Storebrand ASA 1. kvartal 2015: Økt personkundevekst og god avkastning til kundene

  • Konsernresultat på 450 millioner kroner i 1. kvartal
  • 13 prosent premievekst i Forsikring
  • Kundene velger fripoliser med investeringsvalg

– Vi leverer et kvartalsresultat preget av vekst i personmarkedet og kompromissløs bufferbygging. Siden nyttår har vi blant annet fått 7 000 nye skadeforsikringskunder. Vi har også avsatt 1,2 milliarder kroner til økt levealder dette kvartalet, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Bærekraftige investeringer gir bedre pensjon

Den siste tiden har vi opplevd større oppmerksomhet og bevissthet rundt bærekraftig sparing, både fra bedrifter og småsparere. Denne måneden ga svenske Söderberg & Partners Storebrand og SPP beste karakter i sin rapport om bærekraftig fondssparing, og i en fersk rapport fra organisasjonen Framtiden i våre hender trekkes Storebrand frem som lengst fremme innenfor bærekraftig sparing.

– Vi opplever at stadig flere av kundene våre er opptatt av bærekraftig sparing. Det en bra, for vi mener dette er en forutsetning for å skape god langsiktig avkastning. Derfor investerer vi mer av kundenes pensjonspenger i de mest bærekraftige selskapene og mindre i de minst bærekraftige. Vi forventer at dette vil gi kundene en bedre pensjon og en bedre verden å nyte pensjonstilværelsen i, sier Grefstad.

Storebrands innskuddskunder har fått en god avkastning i første kvartal. En milepæl er også nådd dette kvartalet, ved at over 100.000 personer har valgt spareløsningen Anbefalt pensjon. Her får hver enkelt kunde alderstilpasset aksjeandelen i sin sparing.

– De siste tre årene har kundene med vår vanligste spareprofil (50 prosent aksjer) fått en gjennomsnittlig årlig avkastning på 12 prosent. De siste ti årene har den gjennomsnittlige avkastningen vært på syv prosent. Det betyr at kundene har kunnet glede seg over svært god avkastning over lang tid i en periode med lave renter og lav inflasjon, sier Grefstad.

Betydelig vekst i antall forsikringskunder

I høst signerte Storebrand en avtale med Akademikerne om å levere forsikringer til elleve av organisasjonens 13 arbeidstakerforeninger. Avtalen omfatter ca. 110 000 medlemmer og sikrer Storebrand en solid posisjon i foreningsmarkedet.

– Innenfor forsikring opplever vi sterk vekst dette kvartalet, med 13 prosent samlet økning i premieinntektene og 23 prosent premievekst innenfor skadeforsikring. Veksten drives av godt salg, blant annet gjennom avtalen med Akademikerne. Det viser at vi lykkes med våre nye og kundeorienterte samarbeidsformer i tillegg til å ha konkurransedyktige produkter, sier Grefstad.

Kundene velger fripoliser med investeringsvalg

– Også innenfor sparing til pensjon i personmarkedet opplever vi god vekst. Nesten 2.800 kunder har benyttet seg av muligheten til å flytte sin fripolise til en fripolise med investeringsvalg i løpet av 1. kvartal. Totalt har nå 9.000 kunder byttet til investeringsvalg siden oktober i fjor. Disse kundene vil kunne forvente en bedre pensjon, siden sparing med høyere aksjeandel gir høyere forventet avkastning, sier Grefstad.

Solid solvens II-margin og oppreservering for økt levealder foran plan

Storebrand har et oppreserveringsbehov tilknyttet økt levealder på 12,4 milliarder kroner. Ved utgangen av 2014 var det avsatt 6,2 milliarder kroner til dette formålet. Ytterligere 1,2 milliarder kroner er avsatt i 1. kvartal, nos som gir en samlet total avsetning på 7,4 milliarder kroner.

– Vi er godt fornøyd med å styrke reservene for langt liv med over 1,2 milliarder kroner i 1. kvartal. Vår prioritering av bufferbygging skjer på bekostning av kortsiktige resultater, men vi mener det er en riktig prioritering. Det betyr at over 60 prosent av oppreserveringen for langt liv allerede er gjennomført, sier Grefstad.

Solvens II-regelverket innføres fra januar 2016. Storebrands målsetting er en solvensmargin etter det nye regelverket på 130 prosent inkludert bruk av overgangsregler. Ved utgangen av 1.kvartal 2015 var estimert solvensmargin etter Solvens II-regelverket på 152 prosent.

Lysaker, 29. april 2015

Kontaktpersoner:
Kommunikasjonsdirektør Elin M. Myrmel-Johansen: Mobil 93 48 05 38
Investor Relations-ansvarlig Kjetil R. Krøkje: Mobil 93 41 21 55

Storebrand skal være best på sparing til pensjon. Konsernet tilbyr et helhetlig produktspekter innenfor livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, til privatpersoner, bedrifter og offentlige virksomheter. Konsernet er delt inn i segmentene Sparing, Forsikring, Garantert pensjon og Øvrig.