Storebrand ASA, 3. kvartal: Kundevennlige løsninger og partnerskap gir vekst

– Storebrand leverer et solid kvartalsresultat preget at godt salg i personmarkedet, kostnadskontroll og gode finansresultater. Vi er i tillegg stolte av at vi viderefører posisjonen som den pensjonsleverandøren med best kundetilfredshet i bedriftsmarkedet, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand.

Best på oppfølging av ansatte

Storebrand lykkes med salg av privatprodukter til ansatte med tjenestepensjon i Storebrand. Ferske tall fra Barcode/Norsk Kundebarometer viser at Storebrand har den høyeste kundetilfredsheten av alle pensjonsleverandørene i bedriftsmarkedet, og skiller seg særlig ut i kategorien oppfølging av ansatte.

– Det er en stor tillitserklæring fra våre kunder. Den ledende posisjonen i bedriftsmarkedet er viktig for at vi skal nå de ambisiøse vekstmålene vi har satt oss, sier Odd Arild Grefstad.

Partnerstrategi for vekst

Salgsveksten drives av enkle og relevante produkter, gode forsikringsdekninger og konkurransedyktige priser. Samarbeidet med Akademikerne og Unio bidrar sterkt til veksten, og satsingen på nye salgspartnere fortsetter. I september ble Rema Forsikring lansert, med Storebrand som samarbeidspartner.

– Lanseringen av Rema forsikring er spennende. Vi ønsker å vokse innenfor skadeforsikring gjennom å tilby enkle, kundevennlige løsninger. Forsikringsbransjen er i endring, og salg gjennom tredjepartsleverandører er en av flere nye muligheter som åpner for økt vekst, sier Grefstad.

Vi lanserer klimasmarte fond

På under et halvt år har våre kunder plassert nesten 5 milliarder kroner i SPPs nye fossilfrie Pluss-fond. Fondenes strategi er å investere mer i bedrifter som rangeres høyt på bærekraft og er posisjonert for det grønne skiftet.

– Klima er en av næringslivets viktigste utfordringer og for oss er det viktig å jobbe målrettet for å tilby attraktive spareløsninger som støtter en bærekraftig utvikling, sier Grefstad.

Skuffende stille rundt privat pensjonssparing

En av stortingets intensjoner i pensjonsreformen var å styrke ordningen for privat sparing til pensjon. I Sundvolden-erklæringen bekreftet dagens regjering at de skal legge til rette for dette. Derfor er det skuffende at regjerningens forslag til statsbudsjett for 2017 ikke inneholder tiltak for å stimulere til privat pensjonssparing.

– Om politikerne virkelig vil at vi skal spare mer til alderdommen, så må pillen sukres. I praksis betyr det enkle og forståelige spareordninger som passer for alle, med skattefordeler som monner, sier Grefstad.

Han sier at det fins flere måter å løse denne utfordringen på.

– Den enkleste måten hadde vært å heve sparegrensene og innført skattesymmetri for dagens ordning for individuell pensjonssparing (IPS). Det vi derimot tror ville hatt størst effekt, ville vært om arbeidstaker selv kunne spart i bedriftens pensjonsordning, opp til maksimalsatsene som gjelder for arbeidsgiver, sier han.

Finansielle nøkkeltall 3. kvartal 2016:

  • Konsernresultat på 690 millioner kroner i 3. kvartal, 2 034 millioner kroner hittil i år
  • Resultatet      preges av god kostnadskontroll og godt finansresultat  
  • Solvensmargin      på 165 prosent 
  • 18 prosent      vekst i unit linked hittil i år 
  • 6 prosent      vekst i forsikring hittil i år  
  • 28 prosent      vekst i boliglån hittil i år  

Lysaker, 26. oktober 2016

Kontaktpersoner:
Kommunikasjonsdirektør Elin M. Myrmel-Johansen: Mobil 93 48 05 38
Investor Relations-ansvarlig Kjetil R. Krøkje: Mobil 93 41 21 55

Storebrands ambisjon er å levere bedre pensjon – enkelt og bærekraftig. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 1,9 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo (Norge). Storebrand forvalter over 560 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen om at Våre kunder anbefaler oss.