Storebrand ASA 3. kvartal 2014: Godt resultat og vekst innenfor fondsbasert sparing

  • Konsernresultat på 632 millioner kroner i 3. kvartal og 2 110 millioner kroner hittil i år
  • Sterk inntekstvekst og god avkastning til kundene innenfor fondsbasert sparing
  • Kostnadene redusert med 3,9 prosent hittil i år

Kvartalsrapport, kvartalspresentasjon og supplementary information er vedlagt.

Storebrand vil i dag arrangere en presse- og analytikerkonferanse i Storebrands hovedkontor på Lysaker, Professor Kohts vei 9, kl 10:00. Presentasjonen vil være tilgjengelig på web TV på storebrand.no. En internasjonal telefonkonferanse avholdes kl 14:00. For å delta på telefonkonferansen vennligst bruk link på http://www.storebrand.no/ir, eller ring inn og registrer deg 10 minutter før konferansen starter. Telefonnummer: 21 56 33 18 fra Norge, +44 20 3003 2666 fra utlandet.

Hele pressemeldingen:

3. kvartal 2014: Godt resultat og vekst innenfor fondsbasert sparing

  • Konsernresultat på 632 millioner kroner i 3. kvartal og 2 110 millioner kroner hittil i år
  • Sterk inntekstvekst og god avkastning til kundene innenfor fondsbasert sparing
  • Kostnadene redusert med 3,9 prosent hittil i år

– Vi leverer et godt kvartalsresultat. I Norge befester vi vår posisjon som markedsleder for innskuddspensjon, og jeg er svært godt fornøyd med veksten i fondsbasert sparing. Vi leverer fortsatt god og bærekraftig avkastning til pensjonskundene i Norge og Sverige, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Storebrands konsernresultat er på 632 millioner kroner i 3. kvartal 2014 og 2 110 millioner kroner hittil i år. Resultatutviklingen er sterkest innenfor Sparing (fondsbasert sparing og bank), med en resultatforbedring på 64 prosent sammenliknet med fjoråret. Det skyldes hovedsakelig den sterke økningen i midler til forvaltning.

Kapitalforvaltningsvirksomheten har oppnådd meravkastning til kundene på 397 millioner kroner i 3. kvartal og 1,8 milliarder kroner hittil i år. Hittil i år er avkastningen på den meste vanlige innskuddsprofilen i Norge (balansert profil) på 7,5 prosent.

Konsernresultatet styrkes av at konsernets kostnader er redusert med 3,9 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

Velger bort garantien

– Ønsket om forutsigbare kostnader og økt forventet pensjon til ansatte gjør at stadig flere bedrifter velger en overgang fra ytelsespensjon til innskuddspensjon. Det gjelder også Storebrand. Alle som ble ansatt før 2011 har ytelsespensjon, men kun i to måneder til. Fra 2015 får alle ansatte i Norge innskuddspensjon og vi benytter oss i den anledning av muligheten for å øke sparesatsene for de ansatte, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

I pensjonsmarkedet fortsetter dreiningen fra produkter med rentegaranti til fondsbasert sparing. 1. september muliggjorde det nye regelverket for fripoliser at om lag én million nordmenn kan ta grep om egen pensjon ved å velge hvordan pengene skal investeres.

– Det nye regelverket er viktig for kundene våre. Derfor åpnet Storebrand for at kundene kunne flytte sine tradisjonelle fripoliser til fripoliser med investeringsvalg allerede i midten av oktober, sier Grefstad.

Interessen for fripoliser med investeringsvalg har så langt vært god. Mange kunder har vært inne på fripolisekalkulatoren på Storebrands nettsider, og over 700 kunder med ca. 160 millioner kroner i fripoliseverdier har byttet til investeringsvalg.

– Vi legger stor vekt på å gi kundene god rådgivning og anbefalinger tilpasset hver enkelt. Mange vil få en bedre pensjon ved å velge bort garantien, siden en mer langsiktig forvaltning av pensjonsmidlene vil gi en høyere forventet pensjonsutbetaling, sier Grefstad.

I rute med oppreservering for økt forventet levealder

Storebrand har behov for å reservere totalt 12,4 milliarder kroner. Årsaken til oppreseveringsbehovet er at nordmenn forventes å leve lenger enn tidligere antatt. Storebrand skal være ferdig oppreservert innen 2021. Ved utgangen av 3. kvartal 2014 er det samlet avsatt 6,3 milliarder kroner til økt levealder.

Lysaker, 29. oktober 2014

Kontaktpersoner:

Kommunikasjonsdirektør Elin M. Myrmel-Johansen: Mobil 93 48 05 38

Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

Storebrand skal være best på sparing til pensjon. Konsernet tilbyr et helhetlig produktspekter innenfor livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, til privatpersoner, bedrifter og offentlige virksomheter. Konsernet er delt inn i segmentene Sparing, Forsikring, Garantert pensjon og Øvrig.

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12