Storebrand ASA 4. kvartal 2014: Sterk pensjonsvekst og god kundeavkastning

  • Konsernresultat på 923 millioner kroner i 4. kvartal og 3 032 millioner kroner i 2014
  • Sterk inntekstvekst og god avkastning til kundene i fondsbasert sparing
  • Kostnadsreduksjon på  400 millioner kroner levert

– Vi leverer et godt årsresultat for 2014. Det er sterk vekst i innskuddspensjon og god avkastning til kundene i bedriftsmarkedet, og det er stor interesse for pensjon og fripoliser med investeringsvalg blant personkundene. I tillegg er reduserte kostnader og kraftfull solvens II-tilpasning viktige stikkord for året som gikk, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Kundene velger innskuddspensjon

- Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Gjennom 2014 befestet vi posisjonen som markedsleder på innskuddspensjon i Norge. Veksten i innskuddspensjon både i Norge og Sverige er drevet av kundevekst, god avkastning og at mange bedrifter velger å øke sparingen til sine ansatte. Det er spesielt hyggelig å se at kundene fikk så høy avkastning også i 2014, sier Grefstad.

De norske innskuddskundene med den vanligste spareprofilen, Storebrand Balansert Pensjon, fikk 10,9 prosent avkastning på pensjonen sin i 2014. Kapitalforvaltningsvirksomheten har oppnådd en samlet meravkastning til kundene på nærmere 2,2 milliarder kroner i 2014.

Store avtaler gir vekstmuligheter

I 4. kvartal signerte Storebrand en stor avtale med Akademikerne om å levere forsikringer til 11 av 13 av Akademikernes foreninger. Avtalen omfatter ca. 110 000 medlemmer og sikrer Storebrand en solid posisjon i foreningsmarkedet. Kontrakten trådte i kraft 1.1.2015 og vil sikre vekst innenfor forsikring.

– Dette er en stor og viktig avtale som dobler volumet vårt på foreningsområdet. Akademikernes medlemmer er en attraktiv målgruppe for Storebrand og vi skal gjøre vårt beste for å få medlemmer av Akademikerne til å velge og anbefale oss fremover, sier Grefstad.

I desember signerte Statoil og Storebrand en intensjonsavtale om å levere innskuddspensjon til alle Statoils om lag 13 400 ansatte som har mer enn 15 år igjen til pensjonsalder.

– Vi er svært stolte av at Statoil har valgt å gå videre i sluttforhandlinger med Storebrand som leverandør av deres fremtidige pensjonsordning. Dette er den desidert største innskuddspensjonsavtalen i det norske tjenestepensjonsmarkedet. Det bekrefter vår ledende posisjon i dette markedet, sier Grefstad.

Økende pensjonsinteresse blant folk flest

– Også innenfor sparing til pensjon i personmarkedet opplever vi god vekst. 100 000 av våre kunder har allerede etablert sitt pensjonstall på nettsidene våre, hvor vi nå også viser pensjonsavtaler fra andre selskaper. Her får de oversikt over og innsikt i hva de kan gjøre for å få den pensjonen de ønsker seg, sier Grefstad.

I tillegg har om lag 3500 kunder med nær én milliard kroner benyttet seg av muligheten til å flytte sin fripolise til en fripolise med investeringsvalg i 4. kvartal. For mange kunder vil dette gi dem en bedre pensjon, siden de gjennom sparing med høyere aksjeandel kan forvente høyere avkastning.

Kraftfull tilpasning til lavt rentenivå og Solvens II

– Vi har gjennomført kraftfulle tiltak på både kostnads- og kapitalsiden for å tilpasse oss solvens II og det lave rentenivået. Dette har gitt solide resultater og nøytralisert effekten av rentefallet i 4. kvartal. For 2014 er Solvens II-marginen, med bruk av overgangsregler, estimert til 148 prosent, sier Grefstad.

– Vi har også lykkes med kostnadsprogrammet som gikk ut på å redusere kostnadsbasen med 400 millioner kroner fra midten av 2012 og frem til utløpet av 2014, sier Grefstad.

– Vi er halvveis i oppreserveringen for langt liv. Det gjenstår nå 6,2 milliarder av de totalt 12,4 milliardene som skal være ferdig reservert innen 2021, sier Grefstad.

Gjennom året har vi bygd bufferkapital på om lag 10 milliarder kroner.

Lysaker, 11. februar 2015

Kontaktpersoner:
Kommunikasjonsdirektør Elin M. Myrmel-Johansen: Mobil 93 48 05 38
Investor Relations-ansvarlig Kjetil R. Krøkje: Mobil 93 41 21 55

Storebrand skal være best på sparing til pensjon. Konsernet tilbyr et helhetlig produktspekter innenfor livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, til privatpersoner, bedrifter og offentlige virksomheter. Konsernet er delt inn i segmentene Sparing, Forsikring, Garantert pensjon og Øvrig.