Storebrand ASA Kapitalmarkedsdag 2018: finansielle mål videreføres, oppdatert kapitalprognose

Report this content

Storebrand arrangerer i dag kapitalmarkedsdag i London med temaet 'Compelling combination of self-funded savings growth and capital return from maturing guaranteed back-book'.

Tidligere kommuniserte finansielle mål videreføres. I tillegg presenteres en oppdatert kapitalprognose og det lanseres nye operasjonelle målsetninger.

Tidligere kommuniserte finansielle mål videreføres

  • Egenkapitalavkastning > 10% før amortisering etter skatt
  • Utbytte > 50% etter skatt. Storebrands ambisjon er å betale ordinært utbytte på minst samme nominelle nivå som foregående år per aksje
  • Solvensmargin Storebrand-konsernet > 150 %

Oppdatert kapitalprognose

  • Solvensmargin forventes å nå 180% i 2021
  • Garantert forretning forventes å frigjøre 10 milliarder kroner neste 10 år

Storebrand publiserer oppdaterte operasjonelle målsetninger

  • Pensjon: Markedsleder i raskt voksende norsk marked for tjenestepensjon. Tosifret premievekst i det svenske markedet
  • Personmarkedet: Tosifret vekst innenfor sparing og 10% RoE i banken
  • Kapitalforvaltning: Opprettholde posisjonen som Norges største kapitalforvalter med europeisk fotavtrykk
  • Forsikring: 5% premievekst, combined ratio på 90-92%
  • Kostnader: Kostnadsreduksjon ved å holde nominelt flate kostnader i eksisterende forretning

- Nordmenn blir i økende grad klar over at de må spare både mer og smartere enn før for å opprettholde ønsket levestandard i pensjonisttilværelsen. Alle piler peker mot vekst i det norske sparemarkedet. Med oppkjøpet av Skagen er Storebrand den nest største aktøren i det norske sparemarkedet, og vi er godt posisjonert for tosifret vekst i personmarkedet fremover, sier Odd Arild Grefstad.

Webcast fra dagens presentasjoner vil være tilgjengelig på www.storebrand.no/ir fra klokken 10:00 CET.

Alle presentasjonene finnes i vedlegg til denne meldingen, og på Storebrands internettsider: www.storebrand.no/ir.

Lysaker, 31. mai 2018.

Kontaktperson

Kjetil Ramberg Krøkje, Leder Investor Relations. Kjetil.r.krokje@storebrand.no T: +47 934 12 155

Konserndirektør for bærekraft, næringspolitikk og kommunikasjon, Karin Greve-Isdahl: karin.greve-isdahl@storebrand.no eller +47 411 92 329

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter over 707 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen: Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs.

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter@Storebrand.no

Abonner

Dokumenter og linker