Storebrand ASA signerer ny EUR 200 millioner rullerende trekkfasilitet

Storebrand ASA har gleden av å kunngjøre en vellykket signering av en ny EUR 200 millioner kredittfasilitet med løpetid med 5 års løpetid men forlengelsesmulighet på ytterlig 2 år, som vil erstatte den eksisterende kredittfasiliteten som ble inngått i 2014. Totalt 8 banker deltar i den nye fasiliteten, og disse vil fremover utgjøre Storebrand sine kjernebanker. Nordea har fungert som koordinator og  Skandinaviska Enskilda Banken blir agent. Deltagende banker i fasiliteten er: Citigroup, Danske Bank, DNB, Handelsbanken, JPMorgan, Nordea, Skandinaviska Enskilda Banken og Swedbank.

"Vi er svært fornøyd med den støtten våre kjernebanker har vist oss. Dette har gjort det mulig for Storebrand å få på plass en trekkfasilitet med lang løpetid og til gode betingelser" sier Lars Aa. Løddesøl, CFO i Storebrand ASA. Lysaker, 19. Desember 2019

Kontaktperson:

Einar Leikanger, Head of Treasury, Storebrand ASA, tlf.: +47 93420379

Abonner