Storebrand ASA vurderer tilbakekjøp av obligasjoner

Storebrand ASA (“Selskapet”) vurderer tilbakekjøp av opp til totalt NOK 800 millioner nominelt utestående obligasjoner i STB10 PRO (ISIN: NO0010605652) og STB11 PRO (ISIN: NO0010647159) senior usikrede obligasjonslån med forfallsdato henholdsvis 5. april 2016 og 24. mai 2017.

Tilbakekjøpet vil gjennomføres som en “omvendt Hollandsk auksjon”, der Storebrand ASA via tilretteleggerne mottar tilbud på salgsvolum og salgspris fra obligasjonsinvestorer på konfidensiell basis.

Alle obligasjonsinvestorer (med forbehold om evt. legale begrensninger) er herved invitert til å tilby salg av alle eller noen av sine obligasjoner ved å sende inn vedlagte tilbudsskjema (the “Bondholders Offer Form”).

Tidsfrist for innsendelse av tilbud er 16:00 CET 16. desember 2015. Innen kl 09:00 CET 17. desember 2015, vil Storebrand ASA bestemme seg for evt. tilbakekjøpspriser (the «Buy-Back Price») og følgelig evt. totalt tilbakekjøpsvolum i STB10 Pro og STB11 Pro (hvis noe i det hele tatt). Alle obligasjonsinvestorer med tilbud lik tilbakekjøpsprisene eller lavere vil motta tilbakekjøpsprisen på det volum tilbudt til denne prisen. Oppgjørsdato for evt. tilbakekjøp inkludert påløpte renter vil være 23. desember 2015.

Parallelt med tilbakekjøpet forventer Storebrand å inngå et 3-årig senior usikret banklån på NOK 800 millioner med SEB og Nordea

Nordea Markets og SEB er tilretteleggere for tilbakekjøpet.

Alle innsendinger av tilbudsskjema (the “Bondholders Offer Form) skal sendes via epost til Nordea Markets, Debt Capital Markets og/eller SEB, Debt Capital Markets innen kl 16:00 CET 16. desember 2015, representert ved:

Vedlegg: Bondholders Offer Form

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med:

Sigbjørn Birkeland, (Finansdirektør), (+47 93 48 08 93)

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.