Storebrand Bank ASA - Obligasjonslån med fortrinnsrett utstedt fra Storebrand Kredittforetak

Storebrand Kredittforetak har i dag plassert de to første transjene under låneprogrammet som er etablert for utstedelse av obligasjonslån med fortrinnsrett. Det er plassert totalt NOK 2 milliarder fordelt på NOK 1 milliard flytende rente med løpetid 3 år og NOK 1 milliard fastrente med løpetid 7 år. Plasseringen er gjennomført i det norske markedet gjennom DnB NOR Markets.
 
Storebrand Kredittforetak er et heleid datterselskap av Storebrand Bank.  Selskapet fikk konsesjon til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett 7. januar 2008. Obligasjonsutstedelsene vil være en viktig langsiktig fundingkilde for Storebrand Bank. Pr. 31.3.2008 var boliglån på totalt 6,4 milliarder kroner overført fra Storebrand Bank til Storebrand Kredittforetak, noe som muliggjør ytterligere utstedelser.
 
Oslo, 28. april 2008
 
Kontaktperson: 
Finans- og økonomidirektør Trond Fladvad i Storebrand Bank: 92 89 71 73.

Abonner