Storebrand Bank ASA: Resultat 2. kvartal 2006

Delårsrapport for og pr. 2. kvartal 2006
 
  • Storebrand Bank oppnådde et konsernresultat på 59 millioner kroner før skatt i kvartalet
  • Resultat før skatt for 1. halvår 2006 ble derved 107 millioner kroner
  • 15 millioner kroner var netto inntektsføring av tidligere tapsavsetninger
  • Utlånsveksten var på 676 millioner kroner
  • Nedgangen i misligholdsvolumet fortsatte som forventet
 
(Vedlegg - delårsrapport til Storebrand Bank ASA)
 
Kontaktpersoner:
 
Direktør Per Kjetil Lilleskare, tlf 22 31 55 54, mobil 415 05 750
 
Konst. finansdirektør Kristian Krogenæs, tlf 22 31 53 04, mobil 992 72 378

Abonner

Dokumenter og linker