Storebrand Bank etablerer ny franchisebasert eiendomsmeglerkjede

Storebrand Bank etablerer franchisekjeden Ring Eiendomsmegling for å styrke sin distribusjon av boliglån. Ring Eiendomsmegling skal være franchisegiver og har startet rekruttering av eiendomsmeglere som franchisetagere.Storebrand skal ikke selv drive eiendomsmegling, og vil overføre aksjemajoriteten i franchise-systemet til meglerne etter hvert som de kommer med i systemet.
 
Ring Eiendomsmegling vil bli Norges eneste eiendomsmeglerkjede der franchisen er eid av meglerne selv. Eiermodellen vil komme franchisetagerne til gode gjennom økt medbestemmelse og større inntektsmuligheter. Hver enkelt franchisetager vil ha eierskap til både sentral verdiskapning i kjeden og sin lokale virksomhet og goodwill.
 
Kjeden har allerede aksepter fra 13 kontorer, og regner med å omfatte 20 kontorer i løpet av året og 40 kontorer i løpet av 2005. Storebrand vil da sitte igjen med en aksjeandel på 34 prosent. De viktigste partneravtalene (IT, regnskap m.m) er under inngåelse. Adm. direktør for kjeden, Hans Christian Børresen, er ansatt og intensjonen er å åpne de første kontorene i oktober. Børresen kommer fra stillingen som daglig leder av et eiendomsmeglerfirma innenfor Postbankkjeden.
 
- For Storebrand Bank er dette en interessant mulighet til å skape bredere distribusjon av våre gunstige låneprodukter og samtidig styrke Storebrands stilling i privatmarkedet, sier adm. direktør Per Kumle i Storebrand Bank. - Vi gleder oss over den interesse initiativet allerede har fått fra norske meglervirksomheter. Dersom det satses riktig, bør Ring Eiendomsmegling kunne bli en av eiendomsmarkedets ledende aktører, sier Kumle.
 
Storebrand stiller strenge etiske krav til seg selv og ønsker å være en foregangsbedrift innen forretningsmessig samfunnsansvar. Medlemmene i Ring Eiendomsmegling vil slutte seg til Storebrands og Norges Eiendomsmeglerforbunds etiske regler.
 
 
 
Oslo, 27. august 2004
 
  

Kontaktpersoner: <br> <br> Informasjonsdirektør Egil Thompson: tlf. 22 48 95 86 - mob. 93 48 00 12 <br> <br> Adm. direktør Hans Christian Børresen Ring Eiendomsmegling: mob. 91792944 <br>

Abonner