Storebrand Bank setter ned rentenLånerenten reduseres med inntil 0,5 prosentpoeng. Laveste boliglånsrente i Storebrand Bank etter endringen blir 7,35 prosent.

Renteendringen vil bli gjort gjeldende så snart det er teknisk mulig. De endelige betingelsene på utlån og innskudd vil etter hvert bli oppdatert på vår nettside www.storebrand.no.


Oslo, 17. desember 2001

Kontaktperson i Storebrand Bank: <br>Informasjonssjef Kristin V. Tønnessen, tlf.: 22 31 25 89, mob.: 93 48 06 48 <br>

Abonner