Storebrand Bank setter opp renten

Storebrand Bank setter opp renten på utlån og innskudd som følge av økningen i pengemarkedsrenten og Norges Banks styringsrente overfor bankene.

Lånerenten settes opp med inntil 0,6 prosentpoeng. Laveste boliglånsrente i Storebrand Bank etter endringen blir 8,05 prosent p.a.
 
Renteendringen trer i kraft 10. juli for nye lån, og 30. august for innskudd og eksisterende lån. De endelige betingelsene på utlån og innskudd vil etter hvert bli oppdatert på vår nettside www.storebrand.no.
 
 
Oslo, 5. juli 2002
 
 
Kristin V. Tønnessen
Informasjonssjef Storebrand Bank
 
 
 
 
 
 
Storebrand Bank har i Storebrand-konsernet et samlet ansvar for distribusjon, service og markedsføring av finansielle produkter og tjenester mot personkundemarkedet. Banken betjener sine kunder gjennom finansielle rådgivere, kundesentra og Internett.
 

Kontaktpersoner: <br> <br> <br> <br> Informasjonssjef Kristin V. Tønnessen, <br> tlf. 22 31 25 89, mobil 93 48 06 48 <br> Finansavdelingen, leder Elsy Stokke, tlf. 23 23 51 73, mobil 93 48 05 20

Abonner