Storebrand forenkler styringsstrukturenKonsernsjef Åge Korsvold vil etter omorganiseringen benytte tittelen adm. dir i det børsnoterte holdingselskapet Storebrand ASA. Fra dagens konsernledelse vil i tillegg Hans Henrik Klouman, Idar Kreutzer og Grete Faremo inngå i holdingskapets ledelse, mens Jon M. Hippe og Rolf Corneliussen går til Storebrand Livsforsikrings ledergruppe hvor de får ansvar for henholdsvis forretningsutvikling og IT.

De fire selvstendige forretningsenhetene vil være:

Storebrand Livsforsikring AS - adm. dir Espen Klitzing
Storebrand Kapitalforvaltning Holding AS - adm. dir Allan Åkerstedt
Finansbanken ASA - adm. dir. Geir Andersen
Storebrand Bank AS - adm. dir. Kai G. Henriksen

-Vi opplever betydelige endringer i våre markeder både på produkt- og distribusjonssiden. Tilpasningen vi foretar er en naturlig videreutvikling av dagens styringsmodell med fire markedsområder, og vil gi et bedre grunnlag for å realisere det vekstpotensial Storebrand har som en betydelig aktør i det utvidete sparemarkedet, sier Åge Korsvold i en kommentar.

Endringene vil ikke få bemannings- eller kostnadsmessige effekter.

Endringene som er planlagt gjennomført fra august 2000, forutsetter godkjennelse i Storebrands styrende organer og eventuelt fra norske myndigheter.


Storebrand ASA

Oslo 5. juni 2000

Kontaktperson: <br> <br>Informasjonsdirektør Egil Thompson: 22489586 - 93480012 <br>

Abonner