Storebrand går inn i det svenske tjenestepensjonsmarkedet

Storebrand Livforsikring AS vil i løpet av året etablere en filial i Sverige som skal arbeide mot det svenske tjeneste-pensjonsmarkedet.

I den forbindelse arrangeres det en pressekonferanse på Hotell Nordic Light, Vasaplan 7 i Stockholm, i dag torsdag 3. februar kl. 11.30. På pressekonferansen deltar Storebrands administrerende direktør, Idar Kreutzer, og øvrige representanter for konsernledelsen.

Klokken 11.30 vil det bli sendt ut en pressemelding som beskriver etableringen nærmere.Om Storebrand Livsforsikring
Storebrand Livsforsikring, som er et heleid datterselskap av Storebrand ASA, tilbyr et bredt spekter av produkter innenfor langsiktig sparing og livsforsikring til bedrifter, offentlig sektor og privatpersoner. Innskuddspensjoner til bedriftsmarkedet, pensjon til kommuner og offentlig virksomhet samt helseforsikringer er noen av Storebrand Livsforsikrings nye satsingsområder. Samtidig vil selskapet bygge videre på sin sterke posisjon innenfor ytelsesbasert tjenestepensjon til bedrifter og individuell pensjonssparing og livsforsikring til privatpersoner.
 
 
Oslo 3. februar 2005
 

For ytterligere informasjon, ta kontakt med <br> Informasjonsdirektør Egil Thompson, <br> tlf. 93 48 00 12 <br> Informasjonssjef Per Ivar Sandvik, <br> tlf. 93 40 31 83

Abonner