Storebrand Livsforsikring AS – SPP Livförsäkring AB vurderer utstedelse av obligasjonslån

 

SPP Livförsäkring AB, et heleid datterselskap av Storebrand Livsforsikring AS, vurderer å utstede et evigvarende ansvarlig obligasjonslån med førtidig innfrielsesrett etter 5 år. Formålet med låneopptaket er å refinansiere eksisterende gjeld. 

Nordea Markets og Swedbank er tilretteleggere for obligasjonslånet.

For ytterligere informasjon:

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA telefon +47 934 80 893

Trond Finn Eriksen, Leder investor relations +47 991 64 135

Lysaker, 18. februar 2014

Abonner