Storebrand Livsforsikring AS: Storebrand Livsforsikring AS vurderer utstedelse av nytt ansvarlig obligasjonslån

Storebrand Livsforsikring AS vurderer å utstede et evigvarende ansvarlig obligasjonslån med flytende rente og førtidig innfrielsesrett etter 5 år. Formålet med låneopptaket er å refinansiere et eksisterende ansvarlig lån. 

Danske Bank Markets, DNB Markets og Nordea Markets er valgt som tilretteleggere av lånet. I forbindelse med det potensielle låneopptaket vil tilretteleggerne kunne tilby et tilbakekjøp av STORL01 (ISIN: NO0010521628). Dette lånet har første førtidige innfrielsesmulighet 30. juni 2015

For ytterligere informasjon kan en av tilretteleggerne kontaktes:

Danske Bank Markets: Per Olav Glendrange, telefon +47 23 13 91 94DNB

Markets: Jan Krogh-Vennemo, telefon + 47 24 16 90 15

Nordea Markets: Stein Morten Sæther, telefon +47 22 48 78 76

Lysaker, 4. mars 2015 

For ytterligere informasjon:

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand, telefon +47 934 80 893

Lars Kramer, VP Capital Management Storebrand, telefon +47 900 68 287

Abonner