Storebrand Livsforsikring Konsern - resultat 1. halvår 2009

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern
pr. 1. halvår 2009
 
 
HOVEDTREKK
 • Tilfredsstillende kundevekst innenfor tjenestepensjon
 • Positiv flyttebalanse på 1 milliarder 1. halvår, hvorav en fraflytting på 0,1 milliarder i 2. kvartal
 • Styrket avkastning i 2. kvartal gir positive resultater
 • Tilfredsstillende finansiell posisjon i Storebrand Livsforsikring Konsern; solvensmargin på 154 prosent
 • og kapitaldekning på 15,8 prosent ved utgangen av 1. halvår.
   
   
  Se vedlagte halvårsrapport.