Storebrand utsteder "exchangeable bond"

Storebrand ASA vil i dag utstede en "exchangeable bond" på inntil EUR 160 mill. i det internasjonale obligasjonsmarkedet. Storebrand benytter seg derved av et attraktivt og for Storebrand nytt investormarked for å styrke og øke likviditeten i morselskapets investeringsportefølje, få adgang til gunstig finansiering og øke løpetiden på utestående lån.
Storebrands eierskap i Orkla vil opprettholdes frem til eventuell konvertering av lånet. Dette innebærer at Storebrand vil beholde sin stemmerett og rett til dividende. Storebrand har tro på en positiv utvikling i Orkla og ønsker å delta i en videre oppside i aksjen.

Provenyet fra lånet vil vesentlig styrke likviditeten i Storebrand ASA som etter dette samlet vil utgjøre omlag 1,8 mrd pluss kommiterte fasiliteter på EUR 225 mill.

Se vedlagte Press Release

Kontaktpersoner i Storebrand ASA: <br> <br>Finansdirektør Lars Aa. Løddesøl, Tel.: + 47 22 31 56 24 <br>Informasjonsdirektør Egil Thompson, Tel.: + 47 22 48 95 86 <br>

Abonner

Dokumenter og linker