Storebrand vil konkurrere om svenske tjenestepensjoner

Storebrand Livsforsikring AS har startet etableringen av en filial i Sverige. Denne etableringen vil gi svenske kunder økt valgfrihet gjennom flytterett til lave kostnader og full rentegaranti på pensjonskapitalen.Storebrand vil selge sine produkter gjennom forsikringsmeglere og pensjonsrådgivere, noe som gir adgang til en attraktiv del av det svenske pensjonsmarkedet. Søknad om filialetablering er sendt Kredittilsynet, og skal deretter behandles av den svenske Finansinspektionen. Storebrand regner med å være i gang med virksomheten fra halvårsskiftet.
 
Gode vekstmuligheter
Storebrand har en sterk finansiell stilling og har over tid levert god avkastning til kundene. Storebrand har om lag 28 prosent av det norske markedet for pensjons- og livsforsikring og har lenge vurdert det svenske markedet som interessant.
- Det svenske markedet vil over tid gi oss gode vekstmuligheter innenfor tjenestepensjonsområdet. Vi kan konkurrere blant annet ved bedre rentegaranti og flytterett, noe som er en selvfølge for norske pensjonssparere. Vi vet at de svenske pensjonssparerne ønsker lignende løsninger, sier Idar Kreutzer, Storebrands administrerende direktør.
 
Distribusjon og kostnadstilpasning
Storebrand vil benytte seg av forsikringsmeglere og pensjonsrådgivere som salgskanal. Målgruppen for selskapets produkter på det svenske markedet er i første rekke toppledere og andre personer med høy inntekt som selv kan ta beslutning om sin pensjonssparing. Gjennom etableringen av en filial og bruken av frittstående rådgivere kan satsingen gjennomføres med lave kostnader og stor grad av fleksibilitet.
 
Rentegaranti og flytterett
Storebrand tilbyr blant annet en rentegaranti som omfatter hele pensjonskapitalen og som gir kunden en høy pensjonstrygghet. Forsikringspremiene er dessuten differensiert i forhold til risikoen for uførepensjonering, noe som vil kunne gi en prisfordel i den aktuelle kundegruppen. Kundene har også flytterett på fordelaktige vilkår, og kan derfor flytte hele sin pensjonskapital inklusive årets opparbeidede avkastning og andel av urealisert gevinst til et annet selskap, dersom han eller hun ønsker det. Denne retten ble lovfestet i Norge allerede i 1992.
 
Om Storebrand Livsforsikring
Storebrand Livsforsikring, som er et heleid datterselskap av Storebrand ASA, tilbyr et bredt spekter av produkter innenfor langsiktig sparing og livsforsikring til bedrifter, offentlig sektor og privatpersoner. Innskuddspensjoner til bedriftsmarkedet, pensjon til kommuner og offentlig virksomhet samt helseforsikringer er noen av Storebrand Livsforsikrings nye satsingsområder. Samtidig vil selskapet bygge videre på sin sterke posisjon innenfor ytelsesbasert tjenestepensjon til bedrifter og individuell pensjonssparing og livsforsikring til privatpersoner.
 
Oslo, 3. februar 2005 
 
Presentasjon som blir holdt på pressekonferansen i Stockholm i dag vil være tilgjengelig på fra www.storebrand.no kl. 12.30.
 

For ytterligere informasjon, ta kontakt med <br> Informasjonsdirektør Egil Thompson, <br> tlf. 93 48 00 12 <br> Informasjonssjef Per Ivar Sandvik, <br> tlf. 93 40 31 83 <br> Investor Relations-ansvarlig Nils Robert Hodnesdal, tlf. 93 40 38 13

Abonner