Utstedelse av obligasjonslån

Storebrand ASA har i dag fullført utstedelsen av senior usikrede obligasjoner for til sammen NOK 600 millioner. Utstedelsen er  fordelt på en 3-årig obligasjon på NOK 200 millioner med en kupongrente på 5,0 prosent, og en 3-årig obligasjon for NOK 400 millioner med en rente tilsvarende 3 måneder NIBOR + 1,5 prosent.

 

Rådgiver og tilrettelegger var DnB NOR Markets.

 

Oslo, 9. mars 2010

 

Kontaktpersoner:

Storebrand, Trond Finn Eriksen, 99 16 41 35

DnB NOR Markets, Jan Krogh-Vennemo, 22 01 77 89 eller Preben Stray, 22 01 77 72

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner